Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Liên kết phát triển dịch vụ Logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Sách chuyên khảo)

Liên kết phát triển dịch vụ Logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Sách chuyên khảo)

Mã sách: 000339

Tác giả :
  • TS. Phan Thị Sông Thương (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2023

Số trang: 331

Kích thước: 16x24 cm

Giá bán: 140000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043646245


Giới thiệu sách
Một kết quả nghiên cứu tổng quan về cơ sở lý luận về dịch vụ logistics và liên kết phát triển dịch vụ logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Liên kết phát triển dịch vụ Logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Sách chuyên khảo)