Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Hành vi lệch chuẩn - vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng nông thôn: phân tích từ hướng tiếp cận xã hội học pháp luật (Sách chuyên khảo)

Hành vi lệch chuẩn - vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng nông thôn: phân tích từ hướng tiếp cận xã hội học pháp luật (Sách chuyên khảo)

Mã sách: 000335

Tác giả :
  • PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2023

Số trang: 286

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 128000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043644227


Giới thiệu sách
Một nghiên cứu khá toàn diện về thực trạng hành vi lệch chuẩn - vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng nông thôn trong bối cảnh cộng đồng nông thôn đang chịu tác động mạnh của đô thị hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Hành vi lệch chuẩn - vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng nông thôn: phân tích từ hướng tiếp cận xã hội học pháp luật (Sách chuyên khảo)