Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Giới hạn quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Giới hạn quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Mã sách: 000334

Tác giả :
  • TS. Dương Quỳnh Hoa (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2023

Số trang: 514

Kích thước: 16x24 cm

Giá bán: 172000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043646184


Giới thiệu sách
Một phân tích, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn trong giới hạn quyền sở hữu, giới thiệu pháp luật về giới hạn quyền sở hữu của một số quốc gia trên thế giới, đồng thời chỉ ra phương hướng và đưa ra một số giải pháp, đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giới hạn quyền sở hữu ở Việt Nam trong thời gian tới.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Giới hạn quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)