Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Gia đình của người Hà Nhì và người Giáy ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Sách chuyên khảo))

Gia đình của người Hà Nhì và người Giáy ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Sách chuyên khảo))

Mã sách: 000333

Tác giả :
  • TS. Hoàng Phương Mai (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2023

Số trang: 354

Kích thước: 16x24 cm

Giá bán: 145000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043647419


Giới thiệu sách
Một nghiên cứu làm rõ thêm các nguyên nhân tác động tạo nên sự biến đổi của gia đình mang đặc trưng khu vực biên giới, có những tác nhân hoàn toàn mới, có những tác nhân mang tính lịch sử, bao gồm cả các yếu tố tộc người, yếu tố quốc gia dân tộc đó.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Gia đình của người Hà Nhì và người Giáy ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Sách chuyên khảo))