Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Phát triển sinh kế bền vững của các tộc người ở nước ta hiện nay (Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2021)

Phát triển sinh kế bền vững của các tộc người ở nước ta hiện nay (Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2021)

Mã sách: 000321

Tác giả :
  • Viện Dân tộc học
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 852

Kích thước: 16x24 cm

Giá bán: 0 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043641622


Giới thiệu sách
Hoạt động kinh tế của các dân tộc ở nước ta hiện nay, nhất là bộ phận dân cư ở miền núi, biên giới, ven biển và hải đảo vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tính tự cung tự cấp cao, trong đó trồng trọt là chủ đạo, chăn nuôi chưa trở thành ngành chính, các ngành nghề kinh tế khác chưa phát triển đồng bộ và mạnh mẽ, năng suất lao động còn thấp, giá trị sản phẩm làm ra và tính cạnh tranh chưa cao, giá cả và thị trường tiêu thụ bấp bênh…, khiến cho tổng thu nhập quốc gia và bình quân đầu người còn thấp, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Phát triển sinh kế bền vững của các tộc người ở nước ta hiện nay (Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2021)