Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Những phát hiện về khảo cổ học năm 2021

Những phát hiện về khảo cổ học năm 2021

Mã sách: 000320

Tác giả :
  • Viện Khảo cổ học
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 1040

Kích thước: 19x27 cm

Giá bán: 0 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043642230


Giới thiệu sách
Một nghiên cứu góp phần nhận thức rõ hơn lịch sử hình thành dân tộc, lịch sử hình thành và phát triển con người Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ, bảo tồn, nghiên cứu, phát huy các giá trị lịch sử - văn hoá Việt Nam trong thời kì hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Những phát hiện về khảo cổ học năm 2021