Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng Mekong: Thực trạng và những vấn đề đặt ra (Sách chuyên khảo)

Hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng Mekong: Thực trạng và những vấn đề đặt ra (Sách chuyên khảo)

Mã sách: 000317

Tác giả :
  • Nguyễn Ngọc Lan (chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 228

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 0 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043641554


Giới thiệu sách
Một nghiên cứu thực trạng quan hệ hợp tác giữa Lào với các nước Tiểu vùng Mekong trong những năm gần đây, đồng thời nhận diện những vấn đề tồn tại và gợi ý chính sách cho Việt Nam trong quá trình hợp tác với Lào và các nước Tiểu vùng Mekong.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng Mekong: Thực trạng và những vấn đề đặt ra (Sách chuyên khảo)