Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Chiến lược thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Hàm ý chính sách cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Chiến lược thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Hàm ý chính sách cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Mã sách: 000316

Tác giả :
  • TS. Võ Hải Thanh (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 276

Kích thước: 16x24 cm

Giá bán: 92000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043641431


Giới thiệu sách
Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước đi trước, đặc biệt là các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Bắc Á, có vị trí địa chiến lược gần gũi, có quan hệ mật thiết, có nhiều nét tương đồng với Việt Nam là cần thiết, để từ đó có cơ sở, căn cứ khoa học và thực tiễn trong việc hoạch định chiến lược thúc đẩy CMCN 4.0 của Việt Nam.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Chiến lược thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Hàm ý chính sách cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)