Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Ẩn dụ ý niệm (trên tư liệu thành ngữ và báo mạng tiếng Việt) (Sách chuyên khảo)

Ẩn dụ ý niệm (trên tư liệu thành ngữ và báo mạng tiếng Việt) (Sách chuyên khảo)

Mã sách: 000312

Tác giả :
  • TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 356

Kích thước: 16x24 cm

Giá bán: 200000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043643046


Giới thiệu sách
Một chuyên khảo chứng minh ngôn ngữ học tri nhận - trong đó có vấn đề ẩn dụ ý niệm - không chỉ là hình thái tu từ của thi ca mà là vấn đề của tư duy, là một cơ chế cực kỳ quan trọng để con người nhận thức thế giới.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Ẩn dụ ý niệm (trên tư liệu thành ngữ và báo mạng tiếng Việt) (Sách chuyên khảo)