Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng (sách chuyên khảo)

Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng (sách chuyên khảo)

Mã sách: 000272

Tác giả :
  • TS. Nguyễn Song Tùng (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 416

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 0 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043086089


Giới thiệu sách
Một nghiên cứu về đất ngập nước và mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển sông Hồng, các hoạt động phát triển kinh tế, vấn đề xã hội và các nhân tố khác ảnh hưởng đến quản lý đất ngập nước... từ đó đề ra các giải pháp về chính sách quản lý đất ngập nước.
Tóm tắt nội dung

Cuốn sách Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ biên làm rõ thực trạng quản lý đất ngập nước và mối quan hệ với phát triển KT-XH vùng ven biển ĐBSH nhằm đề xuất các giải pháp quản lý đất ngập nước  gắn với phát triển KT-XH vùng ven biển ĐBSH trên cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đất ngập nước và mối quan hệ với phát triển KT-XH vùng ven biển; phân tích được thực trạng quản lý đất ngập nước  và mối quan hệ với phát triển KT-XH vùng ven biển ĐBSH; từ đó đưa ra giải pháp quản lý đất ngập nước  gắn với phát triển KT-XH vùng ven biển ĐBSH.

Các tác giả cho biết các vùng đất ngập nước đang ngày càng bị tác động mạnh mẽ bởi các hoạt động phát triển kinh tế của con người và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhiều vùng đất ngập nước đã bị biến mất và diện tích các vùng đất ngập nước bị thu hẹp do sức ép khai thác, sử dụng đất ngập nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên các vùng đất ngập nước gia tăng. Do đó, nếu không kịp thời có những giải pháp để quản lý đất ngập nước vùng ven biển đồng bằng sông Hồng thì các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển có thể sẽ bị suy thoái, kèm theo đó là các loài sinh vật nguy cấp, có giá trị khoa học và giá trị kinh tế bị suy giảm và khó có khả năng phục hồi.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng (sách chuyên khảo)