Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (sách chuyên khảo)

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (sách chuyên khảo)

Mã sách: 000257

Tác giả :
  • TS. Ngô Văn Vũ (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 216

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 95000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043087277


Giới thiệu sách
Một tiếp cận các khía cạnh liên quan tới những yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Tóm tắt nội dung

Cuốn sách tiếp cận các khía cạnh liên quan tới những yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu - EVFTA) đối với phát triển doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Đồng thời, cuốn sách cũng chọn cách tiếp cận thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam từ năm 2015 – 2020. Đây là giai đoạn Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế nhanh và mạnh, trong đó có việc ký kết và thực thi các FTA thế hệ mới.

Nội dung cuốn sách thể hiện trong 3 chương chính:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

Chương 2: Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

Chương 3: Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Xin trân trọng giới thiệu!

Thủy Ly

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (sách chuyên khảo)