Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Các rào cản tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhận dạng và giải pháp dỡ bỏ trong bối cảnh mới (sách chuyên khảo)

Các rào cản tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhận dạng và giải pháp dỡ bỏ trong bối cảnh mới (sách chuyên khảo)

Mã sách: 000251

Tác giả :
  • TS. Lê Xuân Sang (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 344

Kích thước: 16x24 cm

Giá bán: 134000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043086096


Giới thiệu sách
Một đề xuất hệ thống định hướng, giải pháp dỡ bỏ các rào cản đối với tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng có chất lượng ở Việt Nam trong trung và dài hạn trên cơ sở đánh giá thực trạng đóng góp các nhân tố sản xuất, nhận dạng các các rào cản tăng trưởng và nguyên nhân trong thời gian qua, tính đến các cơ hội, thách thức trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.
Tóm tắt nội dung

Mục tiêu cuối cùng của cuốn sách Các rào cản tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhận dạng và giải pháp dỡ bỏ trong bối cảnh mới là nhằm đề xuất hệ thống định hướng, giải pháp dỡ bỏ các rào cản đối với tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng có chất lượng ở Việt Nam trong trung và dài hạn trên cơ sở đánh giá thực trạng đóng góp các nhân tố sản xuất, nhận dạng các các rào cản tăng trưởng và nguyên nhân trong thời gian qua, tính đến các cơ hội, thách thức trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Ngoài việc phân tích chuyên sâu đặc điểm, tình hình tăng trưởng kinh tế và nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam gần đây, Cuốn sách này còn tập trung vào phát hiện, đánh giá các rào cản hiện hữu đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhất là rào cản về thể chế, qua đó, đề xuất hệ thống định hướng, giải pháp toàn diện, đồng bộ nhằm dỡ bỏ chúng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo hướng sử dụng có hiệu quả hơn các nhân tố đầu vào sản xuất trong bối cảnh cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và dưới tác động của các tiến bộ vượt bậc về công nghệ và Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc.

Cuốn sách này lần đầu tiên ở Việt Nam nhìn nhận các nhân tố tác động tăng trưởng kinh tế theo ba góc độ: (1) theo các cấu thành của Tổng cầu, (2) từ phía Tổng cung; và (3) tác động của ba nhóm nhân tố, bao gồm Thời thế (Thiên thời), Vị trí địa kinh tế - Địa chính trị (Địa lợi) và Nhân hòa/Lòng tin (Môi trường kinh doanh - đầu tư). Sau khi giới thiệu cách tiếp cận nghiên cứu và khung phân tích riêng trong Phần 1, Phần 2 Cuốn sách đánh giá vai trò của các nhân tố sản xuất (Vốn, Lao động và Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)) đối với tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam; đặc biệt, nhận dạng các rào cản hiện hữu theo các nhóm nhân tố sản xuất nói trên. Sau khi phân tích chuyên sâu cơ hội và thách thức trong bối cảnh phát triển mới, Chương 4 Cuốn sách đề xuất hệ thống quan điểm, định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng và dỡ bỏ các rào cản tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

 

Thủy Ly

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Các rào cản tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhận dạng và giải pháp dỡ bỏ trong bối cảnh mới (sách chuyên khảo)