Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 đến năm 2020 (sách chuyên khảo)

Kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 đến năm 2020 (sách chuyên khảo)

Mã sách: 000243

Tác giả :
  • TS. Nguyễn Duy Thụy
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 392

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 98000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043085747


Giới thiệu sách
Một tái hiện bức tranh sinh động về quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Tóm tắt nội dung

Theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, ngày 01/01/2004, tỉnh Đắk Lắk chính thức chia tách thành 02 tỉnh là Đắk Lắk và Đắk Nông. Sau khi tách tỉnh, Đắk Lắk vẫn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng bậc nhất của vùng Tây Nguyên.Bên cạnh sự thay đổi về diên cách, đơn vị hành chính, nguồn lực tài nguyên thiên nhiên…, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk hòa chung sự phát triển của toàn vùng, của cả nước trong những bối cảnh mới. Quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2004 - 2020 có những sự khác biệt so với các giai đoạn trước đó. Phát huy những thành tựu đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1975 - 2003, từ năm 2004 kinh tế của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có sự phát triển cao, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng hiện đại; về mặt xã hội của tỉnh có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng cao, công tác y tế và chăm sóc sức khỏe bước đầu đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện chương trình an sinh xã hội, đào tạo lao động và việc làm, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo... đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, bên cạnh những kết quả đạt được, do những yếu tố khách quan và chủ quan, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa tạo được bước đột phá theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều tiềm năng, lợi thế của tỉnh chưa được phát huy. Kinh tế phát triển chưa bền vững,đặc biệt là ngành kinh tế công nghiệp, tăng trưởng kinh tế nông nghiệp vẫn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng chủ yếu là do mở rộng diện tích canh tác. Trong việc thực hiện các chính sách xã hội vẫn còn một số khó khăn như chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục học sinh DTTS vẫn còn thấp, các vấn đề xã hội vẫn còn nảy sinh những bất cập, phức tạp như tà đạo, đạo lạ, vấn đề di cư tự do ngoài kế hoạch...

Cuốn sách“Kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 đến năm 2020”là kết quả nghiên cứu về kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 đến năm 2020, không chỉ tái hiện bức tranh sinh động về quá trình phát triển kinh tế - xã hội, mà trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển một cách bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

Thủy Ly

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 đến năm 2020 (sách chuyên khảo)