Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (sách chuyên khảo)

Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (sách chuyên khảo)

Mã sách: 000228

Tác giả :
  • Tô Thị Ánh Dương
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 372

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 98000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043085013


Giới thiệu sách
Cuốn sách phác thảo bức tranh toàn cảnh về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh tái cơ cấu và hội nhập quốc tế sâu rộng; phân tích thực trạng quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam qua các giai đoạn...
Tóm tắt nội dung

Trong những năm gần đây, tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong Kỷ nguyên Số đến sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày càng rõ nét với sự xuất hiện của hàng loạt các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đổi mới, sáng tạo, cũng như sự ra đời các kênh phân phối dịch vụ ngân hàng mới dựa trên nền tảng công nghệ tài chính (Fintech), và xu hướng phát triển Ngân hàng Số (Digital Bank). Điều này mang lại cho các tổ chức tài chính, ngân hàng những cơ hội để thay đổi, cũng như nhiều thách thách mới, nhiều rủi ro mới, do vậy, hoạt động quản trị rủi ro cũng có những xu hướng mới để thích ứng với bối cảnh mới.

Để giúp Bạn đọc có tài liệu nghiên cứu, tham khảo vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản cuốn sách Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế của tác giả Tô Thị Ánh Dương.

Nội dung cuốn sách chỉ rõ bản chất, vai trò, và các nguyên tắc quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại; phân tích về Khung quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại; phân tích các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tập trung vào các tiêu chuẩn và sự khác biệt giữa Hiệp ước vốn Basel I, II, III, đặc biệt đi sâu vào ba trụ cột chính của Basel II, đây cũng là nội dung cốt yếu trong quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay; đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về triển khai áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại. Cuốn sách phác thảo bức tranh toàn cảnh về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh tái cơ cấu và hội nhập quốc tế sâu rộng; phân tích thực trạng quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam qua các giai đoạn dưới các góc độ: (i) Đánh giá chung về những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó trong hoạt động quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; (ii) Đánh giá thực trạng triển khai Basel II theo ba Trụ cột của Basel II; và (3) Chỉ rõ mức chênh lệch thực tế trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam so với các yêu cầu của Basel II và các vấn đề đặt ra đối với hoạt động giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại. Đặc biệt, cuốn sách đi sâu phân tích xu hướng hệ thống tài chính-tiền tệ toàn cầu và Việt Nam đến 2030 (xu hướng phi tập trung hóa và hội nhập sâu rộng; sự phát triển của các công ty công nghệ tài chính-Fintech, xu hướng Ngân hàng Số trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0). Tác giả chỉ rõ những mục tiêu, định hướng về quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2030, đồng thời, đề xuất các khuyến nghị chính sách và đưa ra các nhóm giải pháp nhằm tăng cường áp dụng thông lệ quốc tế (Basel II, III) trong quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, để kịp thời nắm bắt những cơ hội và sẵn sàng ứng phó với những thách thức/rủi ro trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, qua đó thu hẹp khoảng cách trong quản trị rủi ro của Việt Nam so với quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, đảm bảo cho hệ thống ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

Những kết quả nghiên cứu chính và các khuyến nghị chính sách trong cuốn sách là hết sức mới mẻ và hữu ích, đáng để tham khảo để xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đây cũng là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo về quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Thủy Ly

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (sách chuyên khảo)