Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Đối sách của Nhật Bản- Hàn Quốc trước sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triển của Trung Quốc

Đối sách của Nhật Bản- Hàn Quốc trước sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triển của Trung Quốc

Mã sách: 000165

Tác giả :
  • Trần Quang Minh (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 270

ISBN: 978-604-902-978-6049449420


Giới thiệu sách
Công trình "Đối sách của Nhật Bản, Hàn Quốc trước sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triển của Trung Quốc" cho biết, sau gần 40 năm mở cửa kể từ năm 1978, sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc và sự điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại được thông qua tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà một trong những mục tiêu quốc gia này muốn đạt tới là trở thành một cường quốc biển và gia tăng sức mạnh mềm văn hóa, đã và đang đặt ra những thách thức lớn trong chính sách đối ngoại của các nước đối với Trung Quốc. Về mặt văn hóa, Trung Quốc chủ trương gia tăng sức mạnh mềm văn hóa bằng cách tăng cường đầu tư cho các hoạt động về truyền thanh, truyền hình để quảng bá hình ảnh của Trung Quốc ra nước ngoài. Trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và những tham vọng được thể hiện trong sự điều chỉnh chiến lược phát triển trong những năm gần đây, các nước trong khu vực như Nhật Bản và Hàn Quốc đã kịp thời đưa ra những chính sách phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung sách được trình bày trong 3 chương: Chương 1. Tác động của sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triển của Trung Quốc tới Nhật Bản, Hàn Quốc; Chương 2. Phản ứng chính sách của Nhật Bản, Hàn Quốc trước sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triển của Trung Quốc; Chương 3. Đánh giá, dự báo triển vọng của quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản – Trung Quốc – Hàn Quốc và những tác động tới Việt Nam.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Đối sách của Nhật Bản- Hàn Quốc trước sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triển của Trung Quốc