Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Sự hình thành hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và tác động đối với các nước Đông Bắc Á

Sự hình thành hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và tác động đối với các nước Đông Bắc Á

Mã sách: 000154

Tác giả :
  • Dương Minh Tuấn (chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 292

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 73.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049446337


Giới thiệu sách
Trong những năm gần đây, chủ đề TPP đã thu hút được sự quan tâm, chú ý lớn từ các nhà nghiên cứu, học giả, các nhà quản lý và giới doanh nghiệp trong nước và đã có những công trình nghiên cứu, tài liệu chuyên khảo đề cập đến TPP. Tuy nhiên, có thể nói các công trình và tài liệu này mới chủ yếu đề cập đến mục đích, nguyên tắc, yêu cầu, các vấn đề đặt ra, thực trạng, triển vọng và một số liên hệ với Việt Nam nhưng hầu như chưa đề cập đến những lý thuyết, cách tiếp cận của chủ nghĩa đa phương như là những cơ sở và gắn liền một cách có hệ thống đối với sự hình thành các quan điểm, chính sách cho việc tham gia tiến trình này. Đồng thời, các quan điểm, chính sách của các nước và vùng lãnh thổ tham gia TPP cũng rất ít được xem xét, đề cập đến. Chính vì vậy, TS. Dương Minh Tuấn đã cho ra mắt bạn đọc cuốn "Sự hình thành Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động đối với các nước Đông Bắc Á" - đây là vấn đề tương đối mới và cấp thiết nhằm khảo cứu một cách có hệ thống từ những lý thuyết, quan điểm, các chính sách đến những tác động của TPP với các nước Đông Bắc Á và một vài liên hệ và gợi ý cho Việt Nam. Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương. Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của sự hình thành Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương; Chương II: Nội dung và tiến trình hình thành Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương; Chương III: Tác động của sự hình thành Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với các nước Đông Bắc Á và một vài liên hệ với Việt Nam.

Trần Hồng Quang

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Sự hình thành hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và tác động đối với các nước Đông Bắc Á