Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Cơ cấu tổ chức:

15/03/2022

* Lãnh đạo Nhà xuất bản Khoa học xã hội:
1. Giám đốc - Tổng biên tập: Phạm Minh Phúc
2. Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Phan Tân
3. Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Phú
 
* Các Phòng, chi nhánh Nhà xuất bản Khoa học xã hội:
1. Phòng Biên tập Khoa học nhân văn:
    Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bạch Ly
    Phó trưởng phòng: Hà Thị Thanh Huyền
2. Phòng Biên tập Khoa học xã hội: 
    Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Trà
3. Phòng Kế hoạch - Sản xuất và Phát hành:
    Trưởng phòng: Trần Hồng Quang
    Phó trưởng phòng: Lê Thị Hương
4. Phòng Hành chính - Tổng hợp:
    Trưởng phòng:Trần Thị Diệu Thúy
5. Chi nhánh Nhà xuất bản Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh
    Phụ trách: Phan Thị Thùy Trâm
Các tin đã đưa ngày: