Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh mới

Tác giả : TS. Nguyễn Thị Tố Quyên (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Một nghiên cứu về dịch vụ thanh toán điện tử đáp ứng phát triển thương mại điện tử trong phát triển nền kinh tế số
...

Mối quan hệ lãng mạn với bạn khác giới của học sinh trung học phổ thông (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Hoa (chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Một nghiên cứu đề cập đến hiện tượng tâm lý phổ biến ở học sinh Trung học phổ thông ngày nay: mối quan hệ lãng mạn với bạn khác giới, đặt trong bối cảnh học sinh ở giai đoạn/lứa tuổi quan trọng...

Mô hình kinh tế tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam

Tác giả : Triệu Thanh Quang (Chủ biên);

Giá sách: 98000 VNĐ

Một nghiên cứu tìm hiểu mô hình kinh tế tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam
...

Liên kết phát triển dịch vụ Logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Phan Thị Sông Thương (Chủ biên);

Giá sách: 140000 VNĐ

Một kết quả nghiên cứu tổng quan về cơ sở lý luận về dịch vụ logistics và liên kết phát triển dịch vụ logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
...

Khảo sát nhân vật mồ côi trong truyện cổ dân tộc Hmông (Sách tái bản)

Tác giả : PGS. Lê Trung Vũ;

Giá sách: 0 VNĐ

Một kết quả nghiên cứu đầy tâm huyết của PGS. Lê Trung Vũ, một nhà nghiên cứu văn hoá, tín ngưỡng tôn giáo có uy tín. Đây cũng là một công trình hết sức có giá trị trong nghiên cứu về văn hoá tộc...

Hành vi lệch chuẩn - vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng nông thôn: phân tích từ hướng tiếp cận xã hội học pháp luật (Sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện;

Giá sách: 128000 VNĐ

Một nghiên cứu khá toàn diện về thực trạng hành vi lệch chuẩn - vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng nông thôn trong bối cảnh cộng đồng nông thôn đang chịu tác động mạnh của đô thị...

Giới hạn quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Dương Quỳnh Hoa (Chủ biên);

Giá sách: 172000 VNĐ

Một phân tích, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn trong giới hạn quyền sở hữu, giới thiệu pháp luật về giới hạn quyền sở hữu của một số quốc gia trên thế giới, đồng thời chỉ ra phương...

Gia đình của người Hà Nhì và người Giáy ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Sách chuyên khảo))

Tác giả : TS. Hoàng Phương Mai (Chủ biên);

Giá sách: 145000 VNĐ

Một nghiên cứu làm rõ thêm các nguyên nhân tác động tạo nên sự biến đổi của gia đình mang đặc trưng khu vực biên giới, có những tác nhân hoàn toàn mới, có những tác nhân mang tính lịch sử, bao gồm...

Con đường tơ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Chu Phương Quỳnh (Chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Một nghiên cứu đánh giá những tác động của Con đường tơ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc đến Mỹ, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á, châu Âu và phản ứng của nhóm nước này đối với Con đường tơ lụa kỹ...

Chuyển giao công nghệ trong đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Phạm Bích Ngọc (Chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Một nghiên cứu về chuyển giao công nghệ trong đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam qua hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài
...