Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Cộng hòa Mozambique và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2030 (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Trần Thùy Phương (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một phân tích tổng thể về đất nước Mozambique, để nhìn nhận mối quan hệ hợp tác của Mozambique với các đối tác chính trên thế giới, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique.
...

Vai trò của văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường ở làng nghề Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Trần Ngọc Ngoạn - Nguyễn Thị Huyền Thu (Đồng chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu nhằm làm rõ vai trò của văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường và đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh vai trò của văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường ở làng nghề hiện...

Phát triển sinh kế bền vững của các tộc người ở nước ta hiện nay (Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2021)

Tác giả : Viện Dân tộc học;

Giá sách: 0 VNĐ

Hoạt động kinh tế của các dân tộc ở nước ta hiện nay, nhất là bộ phận dân cư ở miền núi, biên giới, ven biển và hải đảo vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tính tự cung tự cấp cao, trong đó trồng...

Những phát hiện về khảo cổ học năm 2021

Tác giả : Viện Khảo cổ học;

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu góp phần nhận thức rõ hơn lịch sử hình thành dân tộc, lịch sử hình thành và phát triển con người Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ, bảo tồn, nghiên cứu, phát huy các giá trị lịch...

Mối quan hệ mẹ chồng - Nàng dâu trong gia đình vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Lê Ngọc Lân (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu về nghiên cứu về chủ đề mẹ chồng - nàng dâu, từ việc thay đổi mô hình sắp xếp nơi ở, vị thế mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình, quan niệm về đạo hiếu và nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ của...

Kinh tế và chính trị thế giới: Báo cáo thường niên năm 2021 (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nghiêm Tuấn Hùng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một góc nhìn tổng quan về các vấn đề kinh tế và chính trị thế giới năm 2021 nhằm đóng góp vào việc hoạch định và xây dựng chính sách cho Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu vào mọi mặt đời sống...

An ninh nguồn nước cả khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Võ Thị Minh Lệ (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một phân tích về những vấn đề nổi bật của an ninh nguồn nước, đi từ các vấn đề lý luận tới thực tiễn, từ an ninh nguồn nước ở cấp độ khu vực, quốc gia cho tới cấp độ vùng; đặc biệt cho khu vực...

Ẩn dụ ý niệm (trên tư liệu thành ngữ và báo mạng tiếng Việt) (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh;

Giá sách: 200000 VNĐ

Một chuyên khảo chứng minh ngôn ngữ học tri nhận - trong đó có vấn đề ẩn dụ ý niệm - không chỉ là hình thái tu từ của thi ca mà là vấn đề của tư duy, là một cơ chế cực kỳ quan trọng để con người...

Du lịch cộng đồng từ ý tưởng đến thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Vũ Tuấn Anh - Phạm Bích Ngọc;

Giá sách: 120000 VNĐ

Cuốn sách trình bày căn cứ lý luận và thực tiễn phát triển bền vững lĩnh vực du lịch nói chung, du lịch cộng đồng nói riêng ở Việt Nam qua điều tra, khảo sát, phân tích, so sánh các mô hình du...

Yếu tố văn hóa, xã hội tộc người trong đời sống sinh kế của người dân vùng tái định cư thủy điện (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Bùi Thị Bích Lan - Nguyễn Thị Tám (Đồng chủ biên);

Giá sách: 125000 VNĐ

Một tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí, giảng dạy về công tác dân tộc; sử dụng cho việc tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu...