Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Kinh tế

Khu kinh tế tự do: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả : TS. Cù Chí Lợi (Chủ biên);

Giá sách: 60.000 VNĐ

Công trình nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển khu kinh tế tự do trong tiến trình hội nhập toàn cầu. Qua đó trả lời một số câu hỏi đặt ra cho chiến lược phát triển khu kinh...

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2012 – 2013 trên bước đường phục hồi đầy thách thức

Tác giả : GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng (Chủ biên);

Giá sách: 140.000 VNĐ

Ngoài việc phân tích, đánh giá về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2012, ấn phẩm cung cấp các thông tin phong phú, có giá trị khoa học và thực tiễn, đồng thời đưa ra dự báo về triển vọng...

Vấn đề nợ công ở một số nước trên thế giới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Tác giả : PGS.TS. Phạm Thị Thanh Bình (Chủ biên);

Giá sách: 55.000 VNĐ

Cuộc khủng hoảng nợ công lan rộng ở nhiều nước trên thế giới hiện nay là hồi chuông cảnh báo khiến Việt Nam phải xem xét lại và có những bước đi thận trọng hơn, tránh những rủi ro mà nợ công có...

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững

Tác giả : TS. Bạch Hồng Việt;

Giá sách: 50.000 VNĐ

Bằng việc vận dụng một số lý thuyết hiện đại về phát triển bền vững, kết hợp với những khảo sát thực địa cập nhật, cuốn sách đã mô tả một Tây Nguyên chân thực nhất, để có sự đánh giá đúng thực...

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Đánh giá thực trạng và hệ quả

Tác giả : PGS.TS Trần Đình Thiên (Chủ biên);

Giá sách: 55.000 VNĐ

Từ nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, cuốn sách trình bày một số vấn đề về thực trạng, đồng thời đề xuất định hướng và giải pháp đồng bộ để có thể phát triển...

Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 và triển vọng 2011 - 2020

Tác giả : Nguyễn Thắng, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Cao Đức (Đồng chủ biên);

Giá sách: 55.000 VNĐ

Cuốn sách đánh giá sự phát triển kinh tế Việt Nam theo các chỉ số vĩ mô, phân tích các yếu tố tác động đến kết quả kinh tế giai đoạn 2006 - 2010 và đưa ra dự báo dài hạn cho tăng trưởng kinh tế...

Tác động của vốn xã hội đến nông dân trong quá trình phát triển bền vững nông thôn vùng Đồng bằng Bắc Bộ (2010 - 2020)

Tác giả : Khúc Thị Thanh Vân (chủ biên);

Giá sách: 65.000 VNĐ

Cuốn sách đề cập đến vấn đề vốn xã hội và phát triển bền vững nông thôn, nhấn mạnh tầm quan trọng của vốn xã hội trong quá trình phát triển và rút ra kết luận, khuyến nghị các giải pháp để phát...

Biên niên các sự kiện kinh tế Việt Nam (1975 - 2008)

Tác giả : Đặng Phong, Trần Đình Thiên;

Giá sách: 154.000 VNĐ

Trong khuôn khổ trên 700 trang, cuốn sách là một cẩm nang giúp bạn đọc tra cứu vắn tắt, trung thực và khách quan về nội dung, ý nghĩa của những sự kiện kinh tế Việt Nam từ 1975 đến 2008. Tác giả...

Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2011 - Triển vọng năm 2012

Tác giả : Nguyễn Xuân Thắng (Chủ biên);

Giá sách: 106.000 VNĐ

Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, trên các mặt: Khủng hoảng nợ công ngày càng nghiêm trọng tại các quốc gia Châu Âu tạo ra nguy cơ sụp đổ của khu vực...