Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Kinh tế

Kinh tế tư nhân một động lực cơ bản cho sự phát triển

Tác giả : Vũ Hùng Cường (Chủ biên);

Giá sách: 85.000 VNĐ

Mặc dù vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam ngày càng được khẳng định cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, nhưng sự chưa thống...

Kinh tế và chính trị thế giới báo cáo thường niên 2015

Tác giả : Nguyễn Bình Giang (Chủ biên);

Giá sách: 55.000 VNĐ

Công trình "Kinh tế và chính trị thế giới – Báo cáo thường niên 2015" mô tả bức tranh tổng quan về nền kinh tế thế giới, chính trị và an ninh quốc tế năm 2015; đồng thời điểm lại và phân...

Nâng cao thu nhạp cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (sách chuyên khảo)

Tác giả : Hoàng Hồng Hiệp (Chủ biên);

Giá sách: 60.000 VNĐ

Ngành khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là ngành kinh tế quan trọng trong thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và cũng là sinh kế chính...

Suy thoái kinh tế và những thách thức đối với giải quyết việc làm thanh niên hiện nay

Tác giả : Đặng Nguyên Anh;

Giá sách: 37000 VNĐ

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là nhiệm vụ quan trọng để phát triển bền vững đất nước, nhất là lĩnh vực lao động - việc làm cho thanh niên. Việc làm cho thanh niên hiện nay luôn được Đảng và Nhà...

Kinh tế và chính trị thế giới 2013 triển vọng 2014

Tác giả : PGS.TS Chu Đức Dũng – TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên);

Giá sách: 80.000 VNĐ

Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc các động thái cơ bản của nền kinh tế chính trị thế giới 2013, đồng thời phân tích sâu một số vấn đề kinh tế và chính trị thế giới 2014, từ đó đưa ra một số gợi mở...

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2013-2014 vượt qua trở ngại để phục hồi tăng trưởng

Tác giả : GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng (Chủ biên);

Giá sách: 140.000 VNĐ

“Kinh tế thế giới và Việt Nam 2013-2014 vượt qua trở ngại để phục hồi tăng trưởng” đã đánh giá được tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2013 có những biến chuyển mang chiều hướng tích...

Nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Tác giả : Nguyễn Xuân Trung;

Giá sách: 67.000 VNĐ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá chất lượng FDI giai đoạn 2001-2010 theo tiêu chí phát triển bền vững, cuốn sách đưa ra quan điểm chiến lược và giải pháp nâng cao chất lượng FDI trong quá trình thực...

Phát triển thị trường Khoa học Công nghệ Việt Nam hướng tới 2020

Tác giả : TS. Nguyễn Chiến Thắng (Chủ biên);

Giá sách: 57.000 VNĐ

Công trình nghiên cứu đã làm rõ các nhân tố thúc đẩy và kìm hãm sự phát triển của thị trường khoa học công nghệ giai đoạn 2001-2010, phân tích các nhân tố mới trong giai đoạn tái cơ cấu nền kinh...

Kinh tế và chính trị thế giới - Báo cáo thường niên 2012

Tác giả : Nguyễn Bình Giang (Chủ biên);

Giá sách: 50.000 VNĐ

Kinh tế thế giới năm 2012 không có gì nổi bật, chưa hoạt động tích cực trở lại như trước khủng hoảng. Tương tự, chính trị thế giới năm 2012 cũng thấy những xu hướng chính trị cũ chi phối. Điểm...

Phát triển bền vững vùng Trung Bộ: Thực trạng, vấn đề và giải pháp

Tác giả : Dương Bá Phượng (Chủ biên);

Giá sách: 88.000 VNĐ

Bức tranh hiện tại về kinh tế - xã hội của vùng Trung bộ được tập thể tác giả khái quát trong cuốn sách này, từ đó đưa ra mục tiêu, phương hướng và giải pháp phát triển theo hướng hiệu quả và bền...