Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Danh mục sách => Kinh tế

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2019-2020: Củng cố nền tảng, vượt lên thách thức

Tác giả : Bùi Nhật Quang (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Trên cơ sở nhìn lại năm 2019, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, hướng tới việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII,...

Thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới

Tác giả : Vũ Hoàng Linh (Chủ biên);

Giá sách: 138.000 VNĐ

Những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh dưới tác động của các FTA dựa trên những sự phân tích, đánh giá thực trạng thị trường, thực trạng chính...

Biển và tầm nhìn đại dương, gợi ý chính sách từ trường hợp Nhật bản, Ấn Độ và Phillippines

Tác giả : Bùi Nhật Quang;

Giá sách: 55.000 VNĐ

Kinh nghiệm thực hiện chiến lược biển của ba quốc gia Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines đã tạo nên sức mạnh biển với những gợi ý chính sách thiết thực
...

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ, những nhân tố và sự phân bổ không gian

Giá sách: 66.000 VNĐ

Một phân tích chuyên sâu các lí thuyết truyền thống, cập nhật và mở rộng một số tiếp cận lí thuyết mới về sự định vị của dòng vốn FDI; lượng hóa các nhân tố tác động đến thu hút FDI giữa các địa...

Rủi ro tài chính - Ngân sách: Lý luận, thực tiễn và giải pháp chính sách cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Lê Xuân Sang (chủ biên);

Giá sách: 62.000 VNĐ

Cuốn sách giới thiệu cơ sở lí luận và thực tiễn về rủi ro tài chính - ngân sách quốc gia trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; kinh nghiệm quốc tế trong ngăn chặn và xử lí các...

Thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Trung Hậu;

Giá sách: 88.000 VNĐ

Hệ thống tài chính được ví như mạch máu nhằm nuôi dưỡng và thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, bao gồm các mối liên hệ phức tạp giữa các bộ phận thị trường liên quan tới hệ thống ngân hàng,...

Lợi thế đặc thù trong phát triển kinh tế Tây Nguyên (sách chuyên khảo).

Tác giả : Bùi Nhật Quang, Trần Thị Lan Hương;

Giá sách: 96.000 VNĐ

Để giúp Tây Nguyên phát huy được thế mạnh đặc thù trong một số lĩnh vực cụ thể và hội nhập quốc tế một cách hiệu quả trong bối cảnh Việt Nam gia nhập AEC và thực hiện các FTA thế hệ mới, rất cần...

Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững xã hội ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ

Tác giả : Lê Anh Vũ (Chủ biên);

Giá sách: 36.000 VNĐ

Các tỉnh ven biển Bắc Bộ có vị trí địa - kinh tế rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là trong chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam. Cuốn sách...

Chính sách khuyến khích khởi nghiệp doanh nghiệp của Việt Nam (sách chuyên khảo)

Tác giả : Bùi Nhật Quang (Chủ biên);

Giá sách: 58.000 VNĐ

Những năm gần đây, khi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ, phải giảm hoạt động, thậm chí đóng cửa, phá sản thì chủ trương...

Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến name 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Tác giả : Bùi Đức Hùng (Chủ biên);

Giá sách: 100.000 VNĐ

Cuốn sách "Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" cho biết bên cạnh các lợi thế tự nhiên để phát triển các ngành kinh tế...