Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Người Dao Tiền ở Việt Nam (sách chuyên khảo)

Tác giả : Lý Hành Sơn;

Giá sách: 175000 VNĐ

Tổng luận nghiên cứu về người Dao và người Dao Tiền ở Việt Nam: tên gọi, các nhóm Dao và địa bàn cư trú, hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội tộc người, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của người...

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2019-2020: Củng cố nền tảng, vượt lên thách thức

Tác giả : Bùi Nhật Quang (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Trên cơ sở nhìn lại năm 2019, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, hướng tới việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII,...

Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát triển bền vững của Việt Nam

Tác giả : Hoàng Văn Chung (chủ biên);

Giá sách: 90000 VNĐ

Cuốn sách được đánh giá là ấn phẩm đầy đủ nhất hiện nay bàn về vai trò to lớn của việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam, cuốn sách là kết quả của đề tài...

Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2019

Tác giả : Viện Khảo cổ học;

Giá sách: 0 VNĐ

Tập kỷ yếu của Hội nghị Thông báo “Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 54” - một hoạt động thường niên của Viện Khảo cổ học nói riêng và của toàn ngành khảo cổ học cả nước nói chung, là sự...

Chính sách giao đất, giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La

Tác giả : TS. Phạm Quang Linh và Nguyễn Ngọc Thanh đồng chủ biên;

Giá sách: 100000 VNĐ

Công cuộc tái định cư của người Thái bắt đầu từ những năm 2003 tại xã Ít Long huyện Mường La nơi nhà máy thủy điện Sơn La khởi công xây dựng. Để ổn định cuộc sống của người dân tại nơi tái định...

Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại

Tác giả : PGS.TS Trần Thị Minh Thi (chủ biên);

Giá sách: 190000 VNĐ

"Một phân tích về ý nghĩa của hôn nhân và gia đình, giá trị kinh tế, giá trị con cái, giá trị hạnh phúc, tình yêu, tình dục, các yếu tố đảm bảo hạnh phúc gia đình..."
...

Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1884

Tác giả : PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ (chủ biên);

Giá sách: 120000 VNĐ

Giao thông vận tải thời trung đại (cụ thể là từ thế kỷ X đến năm 1884) có vai trò rất to lớn trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
...

Văn học đại chúng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đương đại

Tác giả : Nguyễn Đăng Điệp (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

"Cuốn sách "Văn học đại chúng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đương đại" ra đời từ ý thức mong muốn bổ khuyết những khoảng trống trong nghiên cứu về văn học đại chúng và một số vấn...

Trần Đức Thảo - Lĩnh hội triết học Mác (sách chuyên khảo)

Tác giả : Đỗ Minh Hợp;

Giá sách: 50.000 VNĐ

Nghiên cứu tư tưởng Trần Đức Thảo trên các phương diện tiếp thu thành tựu của triết học phương Tây, lĩnh hội và phát triển sáng tạo triết học Mác là một nhiệm vụ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn...

Thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới

Tác giả : Vũ Hoàng Linh (Chủ biên);

Giá sách: 138.000 VNĐ

Những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh dưới tác động của các FTA dựa trên những sự phân tích, đánh giá thực trạng thị trường, thực trạng chính...