Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2020

Tác giả : Viện Khảo cổ học;

Giá sách: 0 VNĐ

Với gần một nghìn trang sách khổ 19x27 cm được in đẹp chứa đựng nội dung bao gồm cả bảng biểu và các hình ảnh về các giai đoạn khảo cổ học từ khảo cổ học tiền sử, khảo cổ học lịch sử tới khảo cổ...

Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên);

Giá sách: 175000 VNĐ

Một nghiên cứu về quá trình phát triển của giao thông, vận tải Việt Nam trong thời 1954-1975 trên cả hai miền Nam và Bắc dưới hai chế độ chính trị và nền kinh tế khác nhau.
...

Kỷ yếu diễn đàn Việt Nam và thế giới 2020: Đại dịch Covid-2019 và những tác động cơ bản đối với thế giới

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Một bộ sưu tập tài liệu cung cấp những luận cứ khoa học và bài học thực tiễn về tác động của đại dịch Covid-19 đối với thế giới, giúp quý bạn đọc có thêm kênh thông tin, qua đó có thể nhận diện rõ...

Kỷ yếu diễn đàn khoa học 2020: Tác động kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-2019 ở Việt Nam

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Một bộ sưu tập tài liệu hữu ích, có thể giúp bạn đọc có thêm kênh thông tin để nhận diện, đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về những tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội Việt Nam hiện...

Kỷ yếu diễn đàn khoa học: Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Một tập hợp công trình với hy vọng cung cấp những luận cứ khoa học và bài học thực tiễn có giá trị, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các nhà hoạch định, thực thi...

Kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 đến năm 2020 (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Duy Thụy;

Giá sách: 98000 VNĐ

Một tái hiện bức tranh sinh động về quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Khảo cổ học tiền sử Nghệ An - Prehistoric Archaeolgy of Nghe An

Tác giả : Nguyễn Khắc Sử - Phan Thanh Toàn;

Giá sách: 200000 VNĐ

Công trình đã bao quát các nguồn tư liệu khảo cổ học tiền sử Nghệ An và đặt chúng trong bối cảnh tiền sử Bắc Trung Bộ Việt Nam, phác thảo tổng quát diễn trình lịch sử văn hóa các cộng đồng cư dân...

Kết hôn và trải nghiệm hôn nhân ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : GS.TS. Nguyễn Hữu Minh (Chủ biên);

Giá sách: 135000 VNĐ

Từ các phân tích của công trình góp phần làm phong phú sự vận dụng các lý thuyết nghiên cứu hôn nhân và gia đình vào việc lý giải những biến đổi đặc điểm khuôn mẫu hôn nhân Việt Nam; cung cấp thêm...

Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa

Tác giả : Trịnh Duy Luân - Nguyễn Xuân Mai;

Giá sách: 100000 VNĐ

Một phác họa chân dung xã hội của gia đình trung lưu ở Việt Nam, đang trong quá trình định hình và phát triển, dưới tác động của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
...

Fintech và ảnh hưởng của Fintech đến các định chế tài chính ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh (Đồng chủ biên);

Giá sách: 95000 VNĐ

Một công trình cung cấp cho bạn đọc khung nghiên cứu để đánh giá những ảnh hưởng, gồm cả các ảnh hưởng ở mức độ vi mô và vĩ mô của FinTech đến các định chế tài chính.
...