Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2020-2021: Duy trì ổn định kinh tế, giảm thiểu tác động của đại dịch

Tác giả : PGS.TS Bùi Nhật Quang (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một tổng quan về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong tác động của đại dịch Covid-19
...

Báo cáo thường niên 2020: Thay đổi để phát triển

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Cuốn sách trình bày tất cả hoạt động cơ bản và nổi bật nhất của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong năm 2020, phương hướng và giải pháp năm 2021.
...

Về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay - Kỷ yếu Hội nghị dân tộc học quốc gia năm 2020

Tác giả : Viện Dân tộc học;

Giá sách: 0 VNĐ

Một tập hợp nghiên cứu góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện thành công chính sách dân tộc nhằm phát triển các mối quan hệ dân tộc tốt đẹp, nhất là quan hệ giữa các tộc...

Xác lập cơ sở lý thuyết cho việc biên soạn cú pháp tiếng Việt

Tác giả : Nguyễn Văn Hiệp;

Giá sách: 105000 VNĐ

Một xác lập cơ sở lí thuyết phù hợp cho việc miêu tả ngữ pháp tiếng Việt theo những chuẩn mực mới, tập trung vào phần cú pháp chức năng luận và tri nhận luận khả dĩ áp dụng vào một ngôn ngữ đơn...

Vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại (sách chuyên khảo)

Tác giả : Vũ Mạnh Lợi - Trần Nguyệt Minh Thu;

Giá sách: 145000 VNĐ

Một nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại, xác định hệ quả của ly hôn đối với gia đình và xã hội, đề xuất giải pháp xây dựng gia đình bền vững, hạn chế những...

Tổng tập truyện thơ Hán Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tập 22 - Truyện thơ

Tác giả : Viện Nghiên cứu Hán Nôm;

Giá sách: 0 VNĐ

Một khảo cứu về phiên âm, dịch nghĩa và chú thích truyện thơ Đính Chi, truyện thơ Kim Sinh, và truyện thơ Thôi Văn Thụy đều viết bằng chữ Nôm Tày.
...

Tổng tập truyện thơ Hán Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tập 21, Then cấp sắc

Tác giả : Viện Nghiên cứu Hán Nôm;

Giá sách: 0 VNĐ

Một khảo cứu, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích văn bản Then cấp sắc và một số giá trị nội dung các văn bản Then cấp sắc trong đời sống văn hóa dân tộc Tày.
...

Tổng tập truyện thơ Hán Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tập 20, Hát đám cưới

Tác giả : Viện Nghiên cứu Hán Nôm;

Giá sách: 0 VNĐ

Một khảo cứu xác định thiện bản; xác định các cung hát, bài hát trong hai giai đoạn thử thách và thủ tục trong hát đám cưới; một số giá trị nội dung các văn bản Hát đám cưới trong đời sống văn hóa...

Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua

Tác giả : PGS.TS. Nguyễn Như Phát (Chủ biên);

Giá sách: 175000 VNĐ

Một nghiên cứu cho thấy hơn ba mươi năm qua, khoa học pháp lý Việt Nam đã có bước ngoặt lịch sử quan trọng, đánh dấu một bước trưởng thành về nhân lực và trí tuệ trước yêu cầu xây dựng và phát...

Tôn giáo ở Việt Nam với bảo vệ môi trường (nghiên cứu trường hợp Phật giáo, Công giáo, Tinh lành) Sách chuyên khảo

Tác giả : TS. Vũ Thị Thu Hà (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Một công trình khám phá và làm rõ những nỗ lực và đóng góp rất thiết thực và đầy ý nghĩa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của một số tôn giáo chủ lưu
...