Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Sinh kế dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Dương Thị Ngọc Bích (CB);

Giá sách: 195000 VNĐ

Một nghiên cứu về các yếu tố tác động của sinh kế đến đời sống các dân tộc thiểu số vùng biên giới, góp phần làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách đúng đắn, phù hợp đối với...

Nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1965-1975) sách chuyên khảo

Tác giả : PGS.TS Đinh Quang Hải (Chủ biên);

Giá sách: 155000 VNĐ

Một nghiên cứu có thể nói đã phục dựng lại một cách khách quan, đảm bảo sự chân thực lịch sử về nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (1965-1975) trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, văn...

Bà mẹ đơn thân ở đô thị hiện nay nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Hà Nội (SCK)

Tác giả : TS. Nghiêm Thị Thủy (CB);

Giá sách: 70000 VNĐ

Một nghiên cứu về sự thay đổi cấu trúc gia đình trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa.
...

Điều chỉnh chính sách chính trị, xã hội của Nhật Bản trong giai đoạn Thủ thướng Shinzo Abe cầm quyền lần thứ 2

Tác giả : TS. Phan Cao Nhật Anh (Chủ biên);

Giá sách: 120000 VNĐ

Cuối năm 2012 ông Shinzo Abe trở lại làm Thủ tướng Nhật Bản lần thứ 2, mở ra thêm một giai đoạn mới của đất nước mặt trời mọc. Trong thời gian cầm quyền, Thủ tướng Shinzo Abe đã để lại nhiều dấu...

Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Song Tùng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu về đất ngập nước và mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển sông Hồng, các hoạt động phát triển kinh tế, vấn đề xã hội và các nhân tố khác ảnh hưởng đến quản lý...

Hành trình dân tộc học (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thanh;

Giá sách: 320000 VNĐ

Bộ tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí, giảng dạy về công tác dân tộc; sử dụng cho việc tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số...

Thần khúc địa ngục

Tác giả : Dante Alighieri; Nguyễn Văn Hoàn (dịch);

Giá sách: 0 VNĐ

Một trong những tác phẩm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và nổi tiếng khắp thế giới, đã được dịch sang 60 ngôn ngữ, được chuyển thể, gợi cảm hứng cho nhiều tác phẩm ở các loại hình nghệ thuật.
...

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2020-2021: Duy trì ổn định kinh tế, giảm thiểu tác động của đại dịch

Tác giả : PGS.TS Bùi Nhật Quang (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một tổng quan về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong tác động của đại dịch Covid-19
...

Báo cáo thường niên 2020: Thay đổi để phát triển

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Cuốn sách trình bày tất cả hoạt động cơ bản và nổi bật nhất của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong năm 2020, phương hướng và giải pháp năm 2021.
...

Về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay - Kỷ yếu Hội nghị dân tộc học quốc gia năm 2020

Tác giả : Viện Dân tộc học;

Giá sách: 0 VNĐ

Một tập hợp nghiên cứu góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện thành công chính sách dân tộc nhằm phát triển các mối quan hệ dân tộc tốt đẹp, nhất là quan hệ giữa các tộc...