Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Ẩn dụ ý niệm (trên tư liệu thành ngữ và báo mạng tiếng Việt) (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh;

Giá sách: 200000 VNĐ

Một chuyên khảo chứng minh ngôn ngữ học tri nhận - trong đó có vấn đề ẩn dụ ý niệm - không chỉ là hình thái tu từ của thi ca mà là vấn đề của tư duy, là một cơ chế cực kỳ quan trọng để con người...

Du lịch cộng đồng từ ý tưởng đến thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Vũ Tuấn Anh - Phạm Bích Ngọc;

Giá sách: 120000 VNĐ

Cuốn sách trình bày căn cứ lý luận và thực tiễn phát triển bền vững lĩnh vực du lịch nói chung, du lịch cộng đồng nói riêng ở Việt Nam qua điều tra, khảo sát, phân tích, so sánh các mô hình du...

Yếu tố văn hóa, xã hội tộc người trong đời sống sinh kế của người dân vùng tái định cư thủy điện (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Bùi Thị Bích Lan - Nguyễn Thị Tám (Đồng chủ biên);

Giá sách: 125000 VNĐ

Một tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí, giảng dạy về công tác dân tộc; sử dụng cho việc tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu...

Sự sẵn sàng thay đổi của giáo viên - Bệ đỡ cho thành công của đổi mới giáo dục (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Phan Thị Mai Hương (Chủ biên);

Giá sách: 99000 VNĐ

Một tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí trong lĩnh vực giáo dục; là tài liệu tham khảo bổ ích đối với thầy cô giáo, nhất là đối với giáo viên bậc phổ trong bối cảnh đổi mới công...

Kinh nghiệm các nước trên thế giới về sự độc lập của tòa án: Một số gợi mở cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS Trương Thị Thu Trang (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Một tổng quan khá đầy đủ thông tin các vấn đề lý luận về sự độc lập của Tòa án và kinh nghiệm thực tiễn sự độc lập của Tòa án ở tám nước điển hình gồm: Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Cộng hoà...

Kiến tạo quốc gia biển mới ở Nhật Bản (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Bình Giang, Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Đình Ngân;

Giá sách: 73000 VNĐ

Một tổng kết từ kinh nghiệm thực tiễn của Nhật Bản trong kiến tạo một quốc gia biển, nhằm cung cấp những căn cứ thực tế giúp hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển bền vững kinh tế biển và giữ...

Khai thác tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS.Đinh Trọng Thu (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

Một nghiên cứu về tài nguyên văn hóa vùng Tây Bắc thông qua các hoạt động khai thác phát triển du lịch
...

Cải cách thể chế chính trị, kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Lý Hoàng Mai (Chủ biên);

Giá sách: 88000 VNĐ

Về hai cuộc cải cách thể chế chính trị, kinh tế trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam dưới triều Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông để lại những dấu ấn riêng trong lịch sử và nhiều bài học kinh nghiệm...

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Những tác động đến quan hệ quốc tế (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nghiêm Tuấn Hùng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một cách tiếp cận của lý thuyết quan hệ quốc tế và lý thuyết kinh tế chính trị quốc tế để đánh giá những tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với quan hệ quốc tế.
...

Bộ tiêu chí đánh giá ngôn ngữ nói tiếng Việt cho trẻ từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS Phạm Hiển (Chủ biên);

Giá sách: 198000 VNĐ

Trên thế giới đã có nhiều bộ tiêu chí đánh giá ngôn ngữ cho trẻ em ở các ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha... Tuy nhiên, trong tiếng Việt lại chưa có một bộ tiêu chí đánh giá cho...