Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2011 - Triển vọng năm 2012

Tác giả : Nguyễn Xuân Thắng (Chủ biên);

Giá sách: 106.000 VNĐ

Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, trên các mặt: Khủng hoảng nợ công ngày càng nghiêm trọng tại các quốc gia Châu Âu tạo ra nguy cơ sụp đổ của khu vực...

Những sự kiện văn học Việt Nam (từ 1865 - 1945)

Tác giả : Vũ Tuấn Anh;

Giá sách: 129.000 VNĐ

Thông qua việc ghi nhận những sự kiện văn học theo trình tự thời gian, cuốn sách giúp người đọc nắm được những nét cơ bản của diễn trình văn học Việt Nam thời kỳ 1865 - 1945. Với mỗi sự kiện, tác...

Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn

Tác giả : Lã Thị Thu Thủy (Chủ biên);

Giá sách: 50.000 VNĐ

Từ những phân tích, đánh giá về thực trạng tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn, tác giả đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính...