Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Chính sách công so sánh (Sách chuyên khảo)

Tác giả : PGS.TS Hồ Việt Hạnh-TS.Kiều Quỳnh Anh (Đồng chủ biên);

Giá sách: 115000 VNĐ

Sách giúp chúng ta nhận thấy rõ sự tương đồng và khác biệt giữa Việt Nam với các quốc gia nhất nguyên, đa nguyên, đa đảng cầm quyền trong quy trình chính sách.
...

Thái độ của người dân vùng duyên hải Bắc Bộ đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên ven biển trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản hiện nay (sách chuyên khảo)

Tác giả : Bùi Thị Vân Anh (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một cách hệ thống về lý luận và phân tích trạng thái độ của người dân vùng duyên hải Bắc Bộ đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên ven biển trong lĩnh vực nuôi...

Phát triển không gian văn hóa đô thị ở Nhật Bản thời cận đại (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Dương Đỗ Quyên (Chủ biên);

Giá sách: 105000 VNĐ

Một nghiên cứu xem xét vai trò của văn hóa trong việc tạo lập các hình thái không gian và phương thức sống của đô thị, vốn được thừa nhận như một hệ quả phát triển tự nhiên, trong mối quan hệ hữu...

Cộng hòa Mozambique và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2030 (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Trần Thùy Phương (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một phân tích tổng thể về đất nước Mozambique, để nhìn nhận mối quan hệ hợp tác của Mozambique với các đối tác chính trên thế giới, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique.
...

Vai trò của văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường ở làng nghề Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Trần Ngọc Ngoạn - Nguyễn Thị Huyền Thu (Đồng chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu nhằm làm rõ vai trò của văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường và đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh vai trò của văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường ở làng nghề hiện...

Phát triển sinh kế bền vững của các tộc người ở nước ta hiện nay (Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2021)

Tác giả : Viện Dân tộc học;

Giá sách: 0 VNĐ

Hoạt động kinh tế của các dân tộc ở nước ta hiện nay, nhất là bộ phận dân cư ở miền núi, biên giới, ven biển và hải đảo vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tính tự cung tự cấp cao, trong đó trồng...

Những phát hiện về khảo cổ học năm 2021

Tác giả : Viện Khảo cổ học;

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu góp phần nhận thức rõ hơn lịch sử hình thành dân tộc, lịch sử hình thành và phát triển con người Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ, bảo tồn, nghiên cứu, phát huy các giá trị lịch...

Mối quan hệ mẹ chồng - Nàng dâu trong gia đình vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay (Sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Lê Ngọc Lân (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu về nghiên cứu về chủ đề mẹ chồng - nàng dâu, từ việc thay đổi mô hình sắp xếp nơi ở, vị thế mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình, quan niệm về đạo hiếu và nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ của...

Kinh tế và chính trị thế giới: Báo cáo thường niên năm 2021 (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nghiêm Tuấn Hùng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một góc nhìn tổng quan về các vấn đề kinh tế và chính trị thế giới năm 2021 nhằm đóng góp vào việc hoạch định và xây dựng chính sách cho Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu vào mọi mặt đời sống...

An ninh nguồn nước cả khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Võ Thị Minh Lệ (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một phân tích về những vấn đề nổi bật của an ninh nguồn nước, đi từ các vấn đề lý luận tới thực tiễn, từ an ninh nguồn nước ở cấp độ khu vực, quốc gia cho tới cấp độ vùng; đặc biệt cho khu vực...