Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Tên tự, tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam

Tác giả : Trịnh Khắc Mạnh;

Giá sách: 165.000 VNĐ

Cuốn sách mang đến cho bạn đọc trên 1.000 tên tự, tên hiệu, đạo hiệu và biệt hiệu khác nhau của 788 tác gia Hán Nôm. Công trình nghiên cứu chuyên sâu này như một bộ tự điển về tên tự, tên hiệu các...

Văn hóa gốm của người Việt vùng đồng bằng sông Hồng

Tác giả : Trương Minh Hằng;

Giá sách: 90.000 VNĐ

Việt Nam là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á có truyền thống sản xuất gốm lâu đời. Với chặng đường tồn tại và phát triển hàng nghìn năm, đồ gốm và văn hóa gốm của người Việt đã hiện diện...

Một số vấn đề lí luận ngôn ngữ học và tiếng Việt

Tác giả : Lý Toàn Thắng;

Giá sách: 132.000 VNĐ

Cuốn sách là tập hợp các bài viết được sắp xếp theo chủ đề, được bố cục thành 4 phần chính: Ngôn ngữ học đại cương, ngôn ngữ học tâm lý, ngôn ngữ học tri nhận; Tiếng Việt, chữ Việt; Từ điển học;...

Tổ chức xứ, họ đạo Công giáo ở Việt Nam: Lịch sử - hiện tại và những vấn đề đặt ra

Tác giả : Nguyễn Hồng Dương;

Giá sách: 57.000 VNĐ

Xứ đạo/giáo xứ là một cấp trong hệ thống tổ chức của Giáo hội Công giáo. Cuốn sách trình bày quá trình hình thành và những đặc trưng cơ bản của xứ, họ đạo Công giáo trong lịch sử Việt Nam. Qua đó,...

Biên niên các sự kiện kinh tế Việt Nam (1975 - 2008)

Tác giả : Đặng Phong, Trần Đình Thiên;

Giá sách: 154.000 VNĐ

Trong khuôn khổ trên 700 trang, cuốn sách là một cẩm nang giúp bạn đọc tra cứu vắn tắt, trung thực và khách quan về nội dung, ý nghĩa của những sự kiện kinh tế Việt Nam từ 1975 đến 2008. Tác giả...

Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường

Tác giả : Vũ Dũng (Chủ biên);

Giá sách: 78.000 VNĐ

Đây là một trong số ít cuốn sách nghiên cứu sâu và có hệ thống về những người nông dân yếu thế từ góc độ của khoa học tâm lý. Cuốn sách đã xác định những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến nhóm...

Xã hội học pháp luật: Những vấn đề cơ bản

Tác giả : Võ Khánh Vinh (Chủ biên);

Giá sách: 138.000 VNĐ

Cuốn sách trình bày một số khái niệm cơ bản về xã hội học pháp luật và các hoạt động xã hội của pháp luật; đồng thời đề cập tới các phương pháp nghiên cứu pháp lý xã hội một cách khoa học. Ngoài...

Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2011 - Triển vọng năm 2012

Tác giả : Nguyễn Xuân Thắng (Chủ biên);

Giá sách: 106.000 VNĐ

Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, trên các mặt: Khủng hoảng nợ công ngày càng nghiêm trọng tại các quốc gia Châu Âu tạo ra nguy cơ sụp đổ của khu vực...

Những sự kiện văn học Việt Nam (từ 1865 - 1945)

Tác giả : Vũ Tuấn Anh;

Giá sách: 129.000 VNĐ

Thông qua việc ghi nhận những sự kiện văn học theo trình tự thời gian, cuốn sách giúp người đọc nắm được những nét cơ bản của diễn trình văn học Việt Nam thời kỳ 1865 - 1945. Với mỗi sự kiện, tác...

Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn

Tác giả : Lã Thị Thu Thủy (Chủ biên);

Giá sách: 50.000 VNĐ

Từ những phân tích, đánh giá về thực trạng tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn, tác giả đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính...