Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Tác giả : Nguyễn Đình Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 55.000 VNĐ

Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay là vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, cấp thiết, đòi hỏi phải được nghiên cứu sâu sắc, thấu đáo nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong...

Thái độ của thanh niên với người già và mối quan hệ của họ với ông bà

Tác giả : PGS.TS. Lê Văn Hảo (chủ biên);

Giá sách: 80.000 VNĐ

Một nghiên cứu thú vị về thế hệ trẻ trong mối quan hệ với người già nói chung và với ông bà nói riêng trong xã hội đang biến đổi mạnh mẽ về nhiều mặt hiện nay!
...

Góp phần nghiên cứu phát triển bền vững các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Trường Sơn Tây Nguyên

Tác giả : Bùi Văn Đạo;

Giá sách: 265.000 VNĐ

Dưới giác độ dân tộc học/nhân học, trên cơ sở thực trạng và những vấn đề đặt ra, cuốn sách đã đề xuất những kiến nghị, giải pháp cho phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và...

Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây (sách chuyên khảo)

Tác giả : Lê Hải Đăng, Phạm Minh Phúc (chủ biên);

Giá sách: 120.000 VNĐ

Một chuyên khảo nghiên cứu, tổng hợp và thông tin về các cuộc xung đột ở một số khu vực trên thế giới để làm tài liệu khoa học tham khảo cho các nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm, đặc biệt là các...

Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi (sách chuyên khảo)

Tác giả : Bùi Xuân Đính;

Giá sách: 310.000 VNĐ

Cuốn sách đã cập nhật các kết quả nghiên cứu cùng các thông tin tư liệu mới nhất; kết hợp cách tiếp cận diện, hệ thống (phạm vi toàn vùng) với tiếp cận điểm, bộ phận (những làng quê cụ thể, các sự...

Nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa (sách chuyên khảo)

Tác giả : Trần Nguyệt Minh Thu;

Giá sách: 50.000 VNĐ

Một đóng góp về lý luận và thực tiễn, nghiên cứu nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa, hướng tới nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của việc tiếp cận các tiêu chí, góp phần...

Biến đổi của đạo Tin lành trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo)

Tác giả : Vũ Thị Thu Hà (chủ biên);

Giá sách: 52.000 VNĐ

Một phân tích những tác động của đạo Tin Lành đến công cuộc phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, cho thấy đạo Tin Lành đã và có thể phát huy được những giá trị của mình và trở thành nguồn lực...

Lịch sử giáo dục miền Bắc Việt Nam (từ năm 1945-1975)

Tác giả : Đinh Quang Hải (Chủ biên);

Giá sách: 84.000 VNĐ

Một cái nhìn hệ thống sâu rộng về lịch sử giáo dục miền Bắc Việt Nam, xen lẫn bối cảnh của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ... Một nền giáo dục Việt Nam toàn diện từ Mầm non, Đại học...

Mối quan hệ của nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay

Tác giả : Vũ Dũng (Chủ biên);

Giá sách: 71.000 VNĐ

Giới thiệu mối quan hệ tương hỗ giữa Nhà nước, cộng đồng và gia đình; mối quan hệ của ba thể chế qua lại, biện chứng với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau trong lịch sử Việt Nam, giúp cho...

Lịch sử giáo dục Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1858

Tác giả : Vũ Duy Mền (chủ biên);

Giá sách: 116.000 VNĐ

Cuốn sách cập nhật những kết quả nghiên cứu của giới Sử học trong nước và ngoài nước về những vấn đề liên quan tới giáo dục của Việt Nam thời cổ trung đại...
...