Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”

17/06/2021

Sáng 16/6/2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” theo hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu trên cả nước.

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo. Cùng chủ trì có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Trung ương có đại biểu các ban, bộ ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu.... 

 

                                                                                     GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, đây là dịp để các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, quản lý nhà nước và các chuyên gia tiếp tục quán triệt đầy đủ, thống nhất nhận thức, làm rõ những nội dung mới nổi bật của văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời đưa ra những đề xuất, giải pháp triển khai, thực hiện thắng lợi các nội dung, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Theo GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc trưng riêng của Việt Nam, cần phải có mục tiêu và lộ trình cụ thể, rõ ràng. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: đây là ý nghĩa vô cùng quan trọng để các đồng chí tại hội nghị đánh giá sâu hơn, tạo ra tiền đề, nền tảng cho sự phát triển, thực hiện mục tiêu của đất nước, như vậy mới định vị được vị thế trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh như hiện nay. “Chúng ta xác định rất rõ sẽ phát triển đất nước với lộ trình đến năm 2025 phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Xác định rõ như vậy để vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Với quy mô của nền kinh tế, tiềm năng phát triển, chúng ta hoàn toàn có thể vượt được mục tiêu này và hướng đến hòa nhập với các nước có mức thu nhập trung bình cao”, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nói.

 

Quang cảnh buổi hội thảo

 

Đề cập về 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII rất toàn diện và bao quát, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đặt vấn đề và đề nghị các đại biểu phải làm rõ từng nhóm vấn đề trong Văn kiện để tìm ra đột phá, tháo bỏ những điểm nghẽn, tận dụng cơ hội, thế mạnh, đổi mới sáng tạo giúp đất nước phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Là phải có quyết tâm, ý chí thật sự để thực hiện đổi mới sáng tạo”, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh vấn đề này cần phải gắn liền với khát vọng, ý chí và quyết tâm mới có thể làm được.

Nói về lĩnh vực văn hóa - xã hội, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đặt vấn đề làm sao để hoán chuyển được những giá trị văn hóa thành giá trị phát triển, gắn giữa nền văn hóa với các ngành kinh tế đặc biệt là du lịch. Qua đó để giới thiệu, quảng bá để có thể làm giàu lên từ các giá trị này.

Về công tác cán bộ, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đến cốt cách, đánh giá cán bộ, chất lượng của đội ngũ cán bộ các cấp đặc biệt là người đứng đầu. Bảo vệ người dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Do vậy, Giáo sư Thắng nhắc nhở cần tập trung tham gia hoàn thiện vấn đề này.

Về việc kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cho biết, dù đã có rất nhiều những tham luận về vấn đề trên và chúng ta đã làm rất tốt khi không có vùng cấm, không có ngoại lệ và làm một cách kiên quyết nhưng vẫn chưa đủ. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đặt câu hỏi: “Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật thế nào để có thể ngăn chặn những nguy cơ vi phạm? Chế tài ra sao để khi cán bộ bắt tay vào việc làm cảm thấy yên tâm. Điều quan trọng là chế độ, chính sách cụ thể để cán bộ không muốn tham nhũng”.

Từ những dẫn giải trên, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc vận dụng, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn, đòi hỏi các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp lãnh đạo nêu cao trách nhiệm chủ động, tự giác và phải tự xây dựng được các chương trình hành động rất cụ thể. Tuy nhiên, cần phải chú ý tinh thần đổi mới sáng tạo, tránh dập khuôn, giáo điều, máy móc để làm sao có thể khắc phục được khâu tổ chức thực hiện còn yếu.

Với tinh thần khoa học, khách quan, dân chủ, sáng tạo và với trách nhiệm lớn lao trước Đảng và nhân dân, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng các đại biểu tham gia sẽ có những ý kiến sâu sắc, khẳng định rõ tính đúng đắn, sáng tạo để thống nhất nhận thức đối với các vấn đề mới và trên cơ sở đó đưa các nội dung thảo luận được cụ thể hóa, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống một cách thành công và thắng lợi.

Hội thảo góp phần phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về các nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đề xuất những giải pháp xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực thực tiễn tiếp tục quán triệt đầy đủ, thống nhất nhận thức, làm rõ và sâu sắc hơn những nội dung mới, nổi bật của Văn kiện Đại hội XIII; trên cơ sở đó thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, đưa những nội dung này vào cuộc sống, mang lại kết quả thành công trong thực tiễn.

PV.

Nguồn: https://vass.gov.vn/hoi-nghi-hoi-thao/Dua-nghi-quyet-Dai-hoi-XIII-cua-Dang-vao-cuoc-song-Nhung-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-moi-1256

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: