Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Nhà xuất bản Khoa học xã hội tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2021

01/04/2021

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Quyền Giám đốc - Tổng biên tập, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng; TS. Phan Tân, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; ông Đàm Viết Thuận, Chủ tịch Công đoàn; TS. Lê Hữu Thành, nguyên Giám đốc - Tổng biên tập; cùng toàn thể viên chức, người lao động Nhà xuất bản.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà xuất bản, TS. Phan Tân đã báo cáo kết quả thi đua năm 2020 và phương hướng, kế hoạch triển khai công tác thi đua năm 2021. Theo đó, năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm, Đại hội Chi bộ Nhà xuất bản hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhưng năm 2020, bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động, phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Nhà xuất bản đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, tập trung chỉ đạo viên chức, người lao động không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao; là cầu nối đem thành quả của các công trình nghiên cứu về khoa học xã hội đến với bạn đọc cả nước. Các phong trào thi đua đã gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đem lại hiệu quả thiết thực; thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng.

Với thành tích đạt được, trong năm 2020, Nhà xuất bản vinh dự được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm; 02 Phòng thuộc Nhà xuất bản đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, 03 cá nhân đạt hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm, trong đó có TS. Lê Hữu Thành, nguyên Giám đốc, nguyên Tổng biên tập Nhà xuất bản. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản được tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm. Bên cạnh đó, để ghi nhận các cá nhân khác có nhiều thành tích, Giám đốc Nhà xuất bản đã tặng Giấy khen cho 11 cá nhân, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản tặng Giấy khen cho 02 công đoàn viên.

Thay mặt Lãnh đạo Nhà xuất bản, phát biểu chỉ đạo và phát động thi đua tại buổi Lễ, PGS.TS. Phạm Minh Phúc nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các Phòng và cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Nhằm phát huy tinh thần đổi mới, khuyến khích sáng tạo trong công tác, từng bước hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên lĩnh vực xuất bản để đưa nhiều xuất bản phẩm có giá trị đến với bạn đọc trong và ngoài nước, PGS. TS. Phạm Minh Phúc nhấn mạnh, viên chức, người lao động Nhà xuất bản cần bám sát phương châm “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương và Phát triển” của Viện Hàn lâm và tinh thần “Đoàn kết, Đổi mới và Phát triển” của Nhà xuất bản, hướng đến các nội dung công tác chính, cụ thể:

 - Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhà xuất bản, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao năm 2021, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, hoàn thành vượt định mức lao động quy định với mức vượt trung bình là 20% so với năm 2020.

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện quy định, nội quy, kỷ luật lao động nơi công sở, thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, “ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” v.v..., thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa công sở.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể, phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, PGS.TS. Phạm Minh Phúc đề nghị tổ chức Công đoàn phối hợp với cơ quan thực hiện đúng phương châm phát triển, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong việc vận động viên chức, đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua, để đưa Nhà xuất bản phát triển, góp phần kết nối đưa tri thức của Viện Hàn lâm và ngành khoa học xã hội đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Hưởng ứng lời phát động của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà xuất bản, đại diện các Phòng đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các nội dung và mục tiêu trong Kế hoạch phát động thi đua năm 2021, gắn phong trào thi đua với thực tiễn nhiệm vụ công tác và hoạt động phong trào để đạt được kết quả cao nhất.

Kết thúc Lễ phát động thi đua là Lễ ký giao ước thi đua năm 2021 của tổ chức Công đoàn và các Phòng thuộc Nhà xuất bản Khoa học xã hội./.

Tin và ảnh: Thủy Ly

Ảnh 1: PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Quyền Giám đốc - Tổng biên tập phát biểu tại buổi Lễ

Ảnh 2: PGS.TS. Phạm Minh Phúc trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

Ảnh 3: PGS.TS. Phạm Minh Phúc trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho Phòng Kế hoạch - Sản xuất và Phòng Phát hành sách

Ảnh 4: TS. Phan Tân trao Giấy khen của Giám đốc Nhà xuất bản cho 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020

Ảnh 5: Đồng chí Đàm Viết Thuận, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản trao danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Văn hóa, thể thao” cho 02 đoàn viên

Ảnh 6: PGS.TS. Phạm Minh Phúc trao Giấy khen của Công đoàn Viện Hàn lâm cho đồng chí Đàm Viết Thuận, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản

Ảnh 7: Toàn cảnh Lễ phát động thi đua năm 2021

Các tin đã đưa ngày: