Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Nghị định 108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

29/12/2022

 Nghị định 108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (có hiệu lực từ 01/01/2023). Nhà xuất bản Khoa học xã hội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Hàn lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: