Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Thư chúc mừng của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

23/09/2022

Thư chúc mừng của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Ngành (10/10/1952 - 10/10/2022)

Các tin đã đưa ngày: