Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc

14/01/2022

Ngày 04/11/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg, về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, nhằm khằng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuât bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; từ đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT, ngày 23/12/2021 về Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc, thực hiện Quyết định 1862/QĐ-TTg

Xin giới thiệu Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT đến bạn đọc !

Các tin đã đưa ngày: