Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website

Chủ tịch Hội Xuất bản chúc mừng nhân ngày truyền thống của ngành (10/10/2021)

Ông Hoàng Vĩnh Bảo gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang đóng góp trí tuệ, sức lực phát triển sự nghiệp xuất bản Việt Nam.

Cần những chương trình ưu tiên xuất bản sách khoa học (10/10/2021)

Theo ông Nghiêm Vũ Khải, chúng ta cần ưu tiên xuất bản, phát hành sách khoa học, có phương pháp để vận dụng tri thức từ sách khoa học vào đời sống.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới (07/10/2021)

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng”. Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Để nhiệm vụ này đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về những nội dung trọng tâm của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng phải được tăng cường hơn nữa, với những biện pháp phù hợp.

Giáo sư Vũ Khiêu: Nhà văn hóa lớn - cây đại thụ trong ngành nghiên cứu KHXH&NV (07/10/2021)

Lịch sử đất nước như dòng chảy lớn mà mỗi thế kỷ đều được tiếp truyền phù sa bởi những sự kiện – nhân vật tiêu biểu. Là một đại trí thức Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, Vũ Khiêu là một hiền tài sống động, tỏa sáng uyên bác, tâm hồn giàu đẹp, cốt cách cao quý và trái tim nhân ái. Cuộc đời cống hiến đầy sáng tạo và sự nghiệp vinh quang của Giáo sư Vũ Khiêu toát ra sức hút của một trí tuệ bậc thầy và một tài hoa hiếm biệt.

Lễ Công bố Quyết định sắp xếp cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm viên chức cấp Phòng thuộc Nhà xuất bản Khoa học xã hội (01/10/2021)

Thực hiện Hướng dẫn số 177/HD-KHXH ngày 05/02/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức cấp phòng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-KHXH, ngày 26/7/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản Khoa học xã hội, chiều ngày 30/9/2021, tại Hội trường 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định sắp xếp cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm viên chức cấp Phòng.

Biên tập sách có phải nghề thầm lặng? (28/09/2021)

Theo ông Trịnh Minh Tuấn, công việc biên tập sách hiện nay sôi nổi hơn trước đây rất nhiều. Nó đòi hỏi sự đa năng của người làm sách.

Khoa học xã hội và nhân văn trong cuộc chiến chống COVID-19 (01/09/2021)

(TG) - Đại dịch COVID-19 là một biến cố thế kỷ, tác động trực tiếp và gián tiếp, trước mắt và lâu dài tới mọi mặt cuộc sống của mỗi con người, từ thể chất, tinh thần, điều kiện sống, tập quán văn hoá, các mối quan hệ, tới kết cấu nền kinh tế, thiết chế xã hội, thậm chí cả thể chế chính trị. Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) giữ vai trò quan trọng việc phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn đại dịch, đặc biệt trong quá trình tái thiết đất nước hậu dịch bệnh.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 300 triệu đồng (05/07/2021)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; Hưởng ứng lời kêu gọi toàn thể nhân dân cùng đồng lòng chống dịch tại Lễ ra mắt quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 27/5/2021 của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chiều ngày 01/7/2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức Lễ trao tặng 300 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm góp phần chung tay cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” (17/06/2021)

Sáng 16/6/2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” theo hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu trên cả nước.

QUY CHẾ ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ CỦA NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI (02/06/2021)

Ứng xử có văn hóa thể hiện đạo đức, nhân cách và tác phong của viên chức, người lao động. Ứng xử có văn hóa thông qua những hành vi, lời nói, phương thức tiến hành hoạt động sống và làm việc một cách văn minh, lịch sự thích hợp trong giao tiếp với đồng nghiệp, với cộng đồng xã hội và môi trường tự nhiên là những biểu hiện của hệ giá trị và chuẩn mực văn hoá mà tập thể viên chức, người lao động Nhà xuất bản Khoa học xã hội hướng đến.
Các tin đã đưa ngày: