Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Giới thiệu sách mới

Suy thoái kinh tế và những thách thức đối với giải quyết việc làm thanh niên hiện nay

Tác giả : Đặng Nguyên Anh;

Giá sách: 37000 VNĐ

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là nhiệm vụ quan trọng để phát triển bền vững đất nước, nhất là lĩnh vực lao động - việc làm cho thanh niên. Việc làm cho thanh niên hiện nay luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, là yếu tố then...

Kinh tế và chính trị thế giới 2013 triển vọng 2014

Tác giả : PGS.TS Chu Đức Dũng – TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên);

Giá sách: 80.000 VNĐ

Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc các động thái cơ bản của nền kinh tế chính trị thế giới 2013, đồng thời phân tích sâu một số vấn đề kinh tế và chính trị thế giới 2014, từ đó đưa ra một số gợi mở trong chính sách đối ngoại của Việt...

Triết học Áo và ý nghĩa hiện thời của nó

Tác giả : PGS.TS Phạm Văn Đức;

Giá sách: 102.000 VNĐ

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Áo, Viện triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Áo tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa...

Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững

Tác giả : TS. Đặng Thị Hoa (Chủ biên);

Giá sách: 95.000 VNĐ

Quản lý xã hội là một vấn đề luôn được các nhà nghiên cứu, quản lý và hoạch định chính sách quan tâm. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, quản lý xã hội ở vùng dân tộc thiểu số đang đặt ra những vấn đề mới. Hệ thống chính trị cơ sở và công...

Việt Nam - Ai Cập, phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới

Tác giả : PGS.TS. Bùi Nhật Quang (chủ biên) - TS. Trần Thị Lan Hương;

Giá sách: 78000 VNĐ

“Việt Nam - Ai Cập, phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới” là công trình nghiên cứu về hợp tác song phương giữa hai quốc gia. Trên cơ sở phân tích thực trạng hợp tác quan hệ Việt Nam - Ai Cập trong các lĩnh vực chủ yếu,...

Truyền thống trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà của phụ nữ Việt Nam.

Tác giả : GS. Lê Thi;

Giá sách: 48.000 VNĐ

Cuốn sách phác họa vài nét về cuộc sống của gia đình Việt Nam và công lao đóng góp quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ
...

Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội ở các vùng Biên giới Việt Nam

Tác giả : Tác giả: Bùi Xuân Đính - Nguyễn Ngọc Thanh (Đồng chủ biên);

Giá sách: 61.000 VNĐ

Cuốn sách nhận diện, đánh giá thực trạng những vấn đề cơ bản về phát triển bền vững các tộc người ở vùng biên giới Việt Nam trong sự đối sánh với các tộc người bên kia biên giới. Những dự báo xu hướng phát triển của các tộc người ở các tỉnh...

Công chúng, giao lưu và quảng bá văn học thời kỳ đổi mới (1986-2010)

Tác giả : PGS.TS. Tôn Thị Thảo Miên (Chủ biên);

Giá sách: 103.000 VNĐ

Văn học Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010 đạt được khá nhiều thành tựu trên phương diện sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học. Cùng với nó, dịch thuật cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá văn học nước ngoài ở Việt...

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai

Tác giả : GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - TS. Trần Quang Minh (Đồng chủ biên);

Giá sách: 107.000 VNĐ

Hội thảo quốc tế “Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai” được tổ chức tại Hà Nội. Để kết quả của Hội thảo đến với đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Khoa học xã hội cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “ Quan hệ Việt Nam...

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2013-2014 vượt qua trở ngại để phục hồi tăng trưởng

Tác giả : GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng (Chủ biên);

Giá sách: 140.000 VNĐ

“Kinh tế thế giới và Việt Nam 2013-2014 vượt qua trở ngại để phục hồi tăng trưởng” đã đánh giá được tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2013 có những biến chuyển mang chiều hướng tích cực hơn so với giai đoạn trước, góp phần tạo...