Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Giới thiệu sách mới

Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng (sách chuyên khảo)

Tác giả : TS. Nguyễn Song Tùng (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một nghiên cứu về đất ngập nước và mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển sông Hồng, các hoạt động phát triển kinh tế, vấn đề xã hội và các nhân tố khác ảnh hưởng đến quản lý đất ngập nước... từ đó đề ra các giải pháp về...

Hành trình dân tộc học (Sách chuyên khảo)

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thanh;

Giá sách: 320000 VNĐ

Bộ tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí, giảng dạy về công tác dân tộc; sử dụng cho việc tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số ít người ở nước ta
...

Thần khúc địa ngục

Tác giả : Dante Alighieri; Nguyễn Văn Hoàn (dịch);

Giá sách: 0 VNĐ

Một trong những tác phẩm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và nổi tiếng khắp thế giới, đã được dịch sang 60 ngôn ngữ, được chuyển thể, gợi cảm hứng cho nhiều tác phẩm ở các loại hình nghệ thuật.
...

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2020-2021: Duy trì ổn định kinh tế, giảm thiểu tác động của đại dịch

Tác giả : PGS.TS Bùi Nhật Quang (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Một tổng quan về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong tác động của đại dịch Covid-19
...

Báo cáo thường niên 2020: Thay đổi để phát triển

Tác giả : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Giá sách: 0 VNĐ

Cuốn sách trình bày tất cả hoạt động cơ bản và nổi bật nhất của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong năm 2020, phương hướng và giải pháp năm 2021.
...

Về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay - Kỷ yếu Hội nghị dân tộc học quốc gia năm 2020

Tác giả : Viện Dân tộc học;

Giá sách: 0 VNĐ

Một tập hợp nghiên cứu góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện thành công chính sách dân tộc nhằm phát triển các mối quan hệ dân tộc tốt đẹp, nhất là quan hệ giữa các tộc người với quốc gia Việt Nam.
...

Xác lập cơ sở lý thuyết cho việc biên soạn cú pháp tiếng Việt

Tác giả : Nguyễn Văn Hiệp;

Giá sách: 105000 VNĐ

Một xác lập cơ sở lí thuyết phù hợp cho việc miêu tả ngữ pháp tiếng Việt theo những chuẩn mực mới, tập trung vào phần cú pháp chức năng luận và tri nhận luận khả dĩ áp dụng vào một ngôn ngữ đơn lập.
...

Vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại (sách chuyên khảo)

Tác giả : Vũ Mạnh Lợi - Trần Nguyệt Minh Thu;

Giá sách: 145000 VNĐ

Một nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại, xác định hệ quả của ly hôn đối với gia đình và xã hội, đề xuất giải pháp xây dựng gia đình bền vững, hạn chế những tác động không mong muốn của ly hôn, hướng...

Tổng tập truyện thơ Hán Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tập 22 - Truyện thơ

Tác giả : Viện Nghiên cứu Hán Nôm;

Giá sách: 0 VNĐ

Một khảo cứu về phiên âm, dịch nghĩa và chú thích truyện thơ Đính Chi, truyện thơ Kim Sinh, và truyện thơ Thôi Văn Thụy đều viết bằng chữ Nôm Tày.
...

Tổng tập truyện thơ Hán Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tập 21, Then cấp sắc

Tác giả : Viện Nghiên cứu Hán Nôm;

Giá sách: 0 VNĐ

Một khảo cứu, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích văn bản Then cấp sắc và một số giá trị nội dung các văn bản Then cấp sắc trong đời sống văn hóa dân tộc Tày.
...