Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Giới thiệu sách mới

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2019-2020: Củng cố nền tảng, vượt lên thách thức

Tác giả : Bùi Nhật Quang (Chủ biên);

Giá sách: 0 VNĐ

Trên cơ sở nhìn lại năm 2019, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, hướng tới việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã...

Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2019

Tác giả : Viện Khảo cổ học;

Giá sách: 0 VNĐ

Tập kỷ yếu của Hội nghị Thông báo “Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 54” - một hoạt động thường niên của Viện Khảo cổ học nói riêng và của toàn ngành khảo cổ học cả nước nói chung, là sự kiện nổi bật gắn với lịch sử hình thành và...

Chính sách giao đất, giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La

Tác giả : TS. Phạm Quang Linh và Nguyễn Ngọc Thanh đồng chủ biên;

Giá sách: 100000 VNĐ

Công cuộc tái định cư của người Thái bắt đầu từ những năm 2003 tại xã Ít Long huyện Mường La nơi nhà máy thủy điện Sơn La khởi công xây dựng. Để ổn định cuộc sống của người dân tại nơi tái định cư, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ...

Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại

Tác giả : PGS.TS Trần Thị Minh Thi (chủ biên);

Giá sách: 190000 VNĐ

"Một phân tích về ý nghĩa của hôn nhân và gia đình, giá trị kinh tế, giá trị con cái, giá trị hạnh phúc, tình yêu, tình dục, các yếu tố đảm bảo hạnh phúc gia đình..."
...

Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1884

Tác giả : PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ (chủ biên);

Giá sách: 120000 VNĐ

Giao thông vận tải thời trung đại (cụ thể là từ thế kỷ X đến năm 1884) có vai trò rất to lớn trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
...

Văn học đại chúng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đương đại

Tác giả : Nguyễn Đăng Điệp (Chủ biên);

Giá sách: 110000 VNĐ

"Cuốn sách "Văn học đại chúng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đương đại" ra đời từ ý thức mong muốn bổ khuyết những khoảng trống trong nghiên cứu về văn học đại chúng và một số vấn đề liên quan đến đời sống văn học đương...

Trần Đức Thảo - Lĩnh hội triết học Mác (sách chuyên khảo)

Tác giả : Đỗ Minh Hợp;

Giá sách: 50.000 VNĐ

Nghiên cứu tư tưởng Trần Đức Thảo trên các phương diện tiếp thu thành tựu của triết học phương Tây, lĩnh hội và phát triển sáng tạo triết học Mác là một nhiệm vụ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng đối với chúng ta trong điều kiện...

Thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới

Tác giả : Vũ Hoàng Linh (Chủ biên);

Giá sách: 138.000 VNĐ

Những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh dưới tác động của các FTA dựa trên những sự phân tích, đánh giá thực trạng thị trường, thực trạng chính sách phát triển và quản lý của nhà nước cũng...

Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Tác giả : Nguyễn Đình Hòa (Chủ biên);

Giá sách: 55.000 VNĐ

Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay là vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, cấp thiết, đòi hỏi phải được nghiên cứu sâu sắc, thấu đáo nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
...

Thái độ của thanh niên với người già và mối quan hệ của họ với ông bà

Tác giả : PGS.TS. Lê Văn Hảo (chủ biên);

Giá sách: 80.000 VNĐ

Một nghiên cứu thú vị về thế hệ trẻ trong mối quan hệ với người già nói chung và với ông bà nói riêng trong xã hội đang biến đổi mạnh mẽ về nhiều mặt hiện nay!
...