Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Tài nguyên đất đai ở châu Phi: Đói nghèo trên những cánh đồng mẫu lớn

Tài nguyên đất đai ở châu Phi: Đói nghèo trên những cánh đồng mẫu lớn

Mã sách: 000303

Tác giả :
  • PGS.TS. Trần Thị Lan Hương
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 212

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 80000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043089608


Giới thiệu sách
Một công trình khá hiếm hoi tiếp cận về đề tài đất đai, sở hữu đất đai và nền nông nghiệp Châu Phi, đồng thời từ tiếp cận nghiên cứu quốc tế để tìm ra được các bài học kinh nghiệm và đưa ra một số đề xuất cho việc hoạch định chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay
Tóm tắt nội dung

Cuốn sách “Tài nguyên đất đai ở Châu Phi: Đói nghèo trên những cánh đồng mẫu lớn (sách chuyên khảo)” do PGS.TS Trần Thị Lan Hương chủ biên là một đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc. Bởi lẽ, đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia. Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những quy định cụ thể trong vấn đề quản lý cụ thể đối với loại tài nguyên này. Những thay đổi trong chính sách sở hữu đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp, là một vấn đề nhaỵ cảm, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới.

Cuốn sách đã khái quát thực trạng đất nông nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp ở châu Phi hiện nay, sau đó đi sâu vào nghiên cứu so sánh các trường hợp điển hình Ethiopia và Zambia. Từ các góc tiếp cận về đặc điểm đất nông nghiệp ở từng quốc gia, chính sách và thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và đánh giá những tác động của chính sách ruộng đất đối với chiều hướng phát triển nông nghiệp quốc gia, cuốn sách đã đưa ra nhiều lý giải mang tính căn bản về vấn đề tài nguyên đất đai của toàn “Châu lục Đen”.

Đây là một công trình khá hiếm hoi tiếp cận về đề tài đất đai, sở hữu đất đai và nền nông nghiệp Châu Phi, đặc sắc hơn nữa là công trình này tiếp cận từ nghiên cứu quốc tế đã tìm ra được các bài học kinh nghiệm và đưa ra một số đề xuất cho việc hoạch định chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Tài nguyên đất đai ở châu Phi: Đói nghèo trên những cánh đồng mẫu lớn