Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam.

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam.

Mã sách: 000302

Tác giả :
  • PGS.TS Hồ Việt Hạnh (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 324

Kích thước: 16x24 cm

Giá bán: 130000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043080922


Giới thiệu sách
Cuốn sách đã cung cấp những thông tin bổ ích cho những người làm công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chính sách triển du lịch; đồng thời, đây cũng là tài liệu hữu dụng phục vụ cho công tác đào tạo các ngành học về du lịch ở bậc đại học và sau đại học.
Tóm tắt nội dung

Cuốn sách "Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam" của PGS.TS. Hồ Việt Hạnh cùng cộng sự là kết quả Đề tài nghiên cứu cấp Bộ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho thấy vai trò rất quan trọng của tỉnh Quảng Nam trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia, là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng du lịch vào loại cao của cả nước. Tỉnh có Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới, có Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm…

Quá trình phát triển du lịch của tỉnh Quảng Nam thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập liên quan đến quản lý điểm đến du lịch, môi trường, an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm, v.v... Một trong những nguyên nhân của các hạn chế, bất cập đó là do thiếu sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt và đồng bộ, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu, trong đó có trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở.

Vì vậy, việc nghiên cứu vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam nhằm góp phần tìm ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề thực tiễn ở địa phương. Đồng thời, qua đó có thể làm rõ và bổ sung một số vấn đề lý luận liên quan đến vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chính sách phát triển du lịch ở nước ta hiện nay nói riêng.

Cuốn sách đã cung cấp những thông tin bổ ích cho những người làm công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chính sách triển du lịch; đồng thời, đây cũng là tài liệu hữu dụng phục vụ cho công tác đào tạo các ngành học về du lịch ở bậc đại học và sau đại học.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam.