Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Nhân tố xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực và hướng giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

Nhân tố xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực và hướng giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

Mã sách: 000300

Tác giả :
  • PGS.TS Nguyễn Đức Chiện
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 332

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 122000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043089349


Giới thiệu sách
Một nghiên cứu từ chiều cạnh xã hội học phân tích chiều cạnh xã hội đối với chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Tóm tắt nội dung

Cuốn sách “Nhân tố xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực và hướng giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay” của tác giả PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện giới thiệu về cơ sở lí luận và thực tiễn của các nhân tố xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực; phân tích thực trạng chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó đưa ra các kiến nghị và giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay. Cuốn chuyên khảo này sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lí, sử dụng cho việc tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế ở nước ta, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Nhân tố xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực và hướng giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay