Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (SCK)

Du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (SCK)

Mã sách: 000292

Tác giả :
  • Nguyễn Hữu Sơn
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 304

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 115000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043089516


Giới thiệu sách
Một bộ sưu tập tài liệu, văn bản tác phẩm du ký đáng quý viết về biển đảo của nhiều thế hệ tác giả, xuất hiện trên nhiều loại báo chí khắp trong Nam ngoài Bắc giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX.
Tóm tắt nội dung

Công trình nghiên cứu Du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX của PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn được thực hiện trên cơ sở đề tài Du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (Nhìn từ hệ vấn đề chủ quyền - lịch sử - văn hóa) do Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì (2018-2019), với nhiệm vụ tiến hành sưu tầm, khai thác kho tư liệu di sản văn học du ký viết về các vùng biển đảo và duyên hải trên tất cả các phương diện chủ quyền đất nước, lịch sử, xã hội, kinh tế, an ninh, quốc phòng và văn hóa, du lịch... Đây là nhiệm vụ mang tính cấp bách, có tính thời sự trong bối cảnh nghiên cứu ngày một đa dạng, gia tăng tính liên ngành, hướng đến chiến lược tổng thể, qua đó góp phần đúc kết bài học kinh nghiệm, xây dựng định hướng đường lối, chính sách và các hoạt động thực tiễn về biển đảo đất nước.

Công trình cần được ghi nhận trước hết ở khả năng sưu tập tài liệu, văn bản tác phẩm du ký viết về biển đảo của nhiều thế hệ tác giả, xuất hiện trên nhiều loại báo chí khắp trong Nam ngoài Bắc giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX. Trên nền tảng tư liệu phong phú, PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn đã thực hiện nghiên cứu liên ngành và đọc “liên văn bản” thể tài văn học du ký, xác định ý thức chủ quyền đất nước được phản ánh trong nhận thức về cương giới lãnh hải biển đảo, truyền thống lịch sử; ý thức về thực trạng và cảnh báo nguy cơ bị xâm lấn, xâm phạm; ý thức về quyền làm chủ, quyền chủ quyền lãnh hải, đặc quyền kinh tế và năng lực phòng thủ, bảo vệ biển đảo; ý thức về sự phát triển quốc gia cường thịnh, niềm tự hào về vẻ đẹp và các giá trị tinh thần biển đảo quê hương, đất nước…

Nhà xuất bản trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (SCK)