Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Đàn đá Việt Nam

Đàn đá Việt Nam

Mã sách: 000290

Tác giả :
  • Nguyễn Giang Hải, Phạm Đức Mạnh (Đồng tác giả)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 664

Kích thước: 16x24 cm

Giá bán: 370000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043080380


Giới thiệu sách
Cuốn sách chuyên khảo tập hợp và hệ thống hóa toàn bộ tư liệu về Đàn đá phát hiện ở Việt Nam từ trước tới nay; xác định không gian phân bố và truyền thống phát triển của Đàn đá Việt Nam đồng thời xác định niên đại, giá trị lịch sử di vật Đàn đá trong bối cảnh phát triển của lịch sử vùng đất Nam Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
Tóm tắt nội dung

Chuyên khảo Đàn đá Việt Nam do hai tác giả PGS.TS. Nguyễn Giang Hải và PGS.TS. Phạm Đức Mạnh thực hiện. Đây là cuốn sách chuyên khảo nhằm tập hợp và hệ thống hóa toàn bộ tư liệu về Đàn đá phát hiện ở Việt Nam từ trước tới nay; xác định không gian phân bố và truyền thống phát triển của Đàn đá Việt Nam đồng thời xác định niên đại, giá trị lịch sử di vật Đàn đá trong bối cảnh phát triển của lịch sử vùng đất Nam Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Nghiên cứu quy trình chế tác Đàn đá thông qua: chất liệu đá được sử dụng; các chỉ số đo lường với từng thanh đàn; so sánh với từng sưu tập và nhiều sưu tập khác nhau; kỹ thuật ghè đẽo trên tất cả các sưu tập. Kết hợp giữa nghiên cứu kỹ thuật chế tác đá và phân tích tần số âm thanh (sử dụng kết quả đo đạc và nghiên cứu của các nhà âm nhạc học) để phân định truyền thống phát triển của nhóm Đàn đá và xác định giá trị lịch sử - văn hóa của các loại hình di vật này trên cả hai hướng tiếp cận: nghiên cứu khảo cổ học và cổ âm nhạc học. Kết quả nghiên cứu kỹ thuật học là cơ sở dữ liệu xác lập và phân loại chức năng giữa nhóm Đá kêu và Đàn đá.

Phương pháp nghiên cứu khảo cổ học truyền thống kết hợp với Dân tộc học, sử học và các ngành khoa học tự nhiên như Thạch học, Địa chất học, Địa lý học… được sử dụng trong công trình để tìm hiểu việc sử dụng những nhạc cụ tương tự trong các cộng đồng cư dân bản địa ở địa bàn nghiên cứu nhằm khẳng định chức năng của những sưu tập Đàn đá Tiền sử mà khảo cổ học đã phát hiện được, áp dụng kết quả nghiên cứu địa chất, địa lý các khu vực phát hiện đàn đá… hướng tới việc xác định nguồn gốc nguyên liệu, từ đó cho thấy Đàn đá là sản phẩm được làm tại chỗ hay trao đổi. Cuốn sách “Đàn đá Việt Nam” được xuất bản phục vụ trực tiếp cho công tác nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, nghiên cứu lịch sử văn  hóa vật thể - phi vật thể và công tác giảng dạy về lịch sử, khảo cổ học, nhân học và văn hóa học ở các trình độ Đại học và Sau đại học, góp phần phục vụ sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và truyền thống lao động và sáng tạo văn hóa văn minh của các cộng đồng tộc người “trên mảnh đất này” trong suốt trường kỳ lịch sử đến ngày nay với sự nghiệp vĩ đại của cả dân tộc xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước theo định hướng “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Nhà xuất bản trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Đàn đá Việt Nam