Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam (SCK)

Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam (SCK)

Mã sách: 000289

Tác giả :
  • TS. Lê Kim Sa (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 232

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 90000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043089585


Giới thiệu sách
Một nghiên cứu đã đưa ra khung phân tích để phân tích vai trò của tầng lớp trung lưu đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua các cánh tiếp cận dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
Tóm tắt nội dung

Tiếp nối những nghiên cứu trước, cuốn sách Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam do Lê Kim Sa chủ biên, nghiên cứu về vai trò của tầng lớp trung lưu đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do Trung tâm Phân tích và Dự báo làm chủ trì. Cuốn sách sẽ là một tài liệu nghiên cứu bổ sung cho những câu hỏi quan trọng liên quan tới mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Trong cuốn sách, nhóm tác giả đưa ra một khung phân tích để phân tích vai trò của tầng lớp trung lưu đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua các cánh tiếp cận dài hạn, trung hạn và ngắn  hạn. Sự hình thành và phát triển của tầng lớp trung lưu Việt Nam là một tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phản ánh đặc thù là nền kinh tế chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp, từ truyền thống sang hiện đại, từ bao cấp kế hoạch hóa sang thị trường, từ đó thay đổi phương thức sống của đại bộ phận dân cư, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế.

Dựa trên những phân tích trên, cuốn sách đề xuất một số kiến nghị chính sách, thay vì chính sách phục vụ người nghèo, cần phải có những chính sách nhằm nuôi dưỡng tầng lớp trung lưu, bởi đây là tầng lớp có ý nghĩa tích cực đối với tăng trưởng kinh tế cũng như ổn định xã hội. Việt Nam cần có một chính sách phù hợp dành cho tầng lớp trung lưu đang ngày càng gia tăng. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu đòi hỏi có sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội, trong đó ưu tiên hàng đầu là tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Nhà xuất bản xin trân trọng giới thiệu !

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam (SCK)