Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Công tác xã hội trong bệnh viện: Nghiên cứu tại Hà Nội (Sách chuyên khảo)

Công tác xã hội trong bệnh viện: Nghiên cứu tại Hà Nội (Sách chuyên khảo)

Mã sách: 000288

Tác giả :
  • TS. Đoàn Kim Thắng (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 272

Kích thước: 16x24 cm

Giá bán: 0 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043089950


Giới thiệu sách
Một tiếp cận nghiên cứu mới trong bối cảnh Quyết định 32/2010/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác xã hội Việt Nam giai đoạn 2010-2020, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động nhằm phát triển CTXH trở thành một nghề ở Việt Nam.
Tóm tắt nội dung

Cuốn sách chuyên khảo Công tác xã hội trong bệnh viện hiện nay: Nghiên cứu tại Hà Nội là kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ thực hiện trong hai năm (2019-2020), do Viện Xã hội học là cơ quan Tổ chức chủ trì, TS Đoàn Kim Thắng làm chủ nhiệm. Ngoài phần Dẫn nhập và Kết luận, cuốn sách gồm 3 chương, Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu công tác xã hội trong bệnh viện; Chương II: Thực trạng hoạt động và vai trò của công tác xã hội trong bệnh viện; Chương III: Nhu cầu và giải pháp phát triển công tác xã hội trong bệnh viện.  

Những vấn đề đặt ra trong cuốn sách chuyên khảo có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; và những vấn đề nghiên cứu đặt ra đòi hỏi phải có những cách tiếp cận nghiên cứu mới trong bối cảnh Quyết định 32/2010/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác xã hội Việt Nam giai đoạn 2010-2020, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động nhằm phát triển CTXH trở thành một nghề ở Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hình thành và phát triển nghề CTXH trong các lĩnh vực y tế ở nước ta, nhằm gắn công tác xã hội với các hoạt động khám, chữa bệnh cung cấp dịch vụ y tế cho người bệnh trong bệnh viện.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Công tác xã hội trong bệnh viện: Nghiên cứu tại Hà Nội (Sách chuyên khảo)