Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Xuất bản tạp chí khoa học từ thực tế ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Xuất bản tạp chí khoa học từ thực tế ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Mã sách: 000232

Tác giả :
  • TS. Kiều Quỳnh Anh (Chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 188

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bán: 0 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043085105


Giới thiệu sách
Một tổng kết về thực tiễn hoạt động xuất bản tạp chí khoa học ở Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2018, chỉ ra những mặt hạn chế và nguyên nhân của nó; đề xuất các giải pháp, kiến nghị đổi mới công tác xuất bản tạp chí khoa học nói chung và ở Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam nói riêng...
Tóm tắt nội dung

Hiện nay, Việt Nam có hơn 350 tạp chí khoa học được đưa vào danh mục tạp chí tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. Trong số đó, có 3 tạp chí khoa học công nghệ nằm trong danh sách ISI và Scopus, vẫn chưa có tạp chí khoa học xã hội nào của Việt Nam nằm trong ISI và Scopus. Yêu cầu đặt ra là, các tạp chí khoa học Việt Nam cần phải tích cực phấn đấu để từng bước đạt các chuẩn mực quốc tế trong xuất bản tạp chí.

Trong những năm gần đây, các tạp chí khoa học ở Việt Nam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng xuất bản cả về nội dung và hình thức. Tuy nhiên, cho đến nay việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí khoa học được xếp trong hệ thống ISI và Scopus đối với các tạp chí khoa học ở Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá lớn. So với các tiêu chuẩn quốc tế, các tạp chí khoa học xã hội của Việt Nam chỉ đáp ứng được một số ít tiêu chí và còn nhiều hạn chế. Hơn nữa, Việt Nam vẫn chưa có bộ tiêu chí chung trong đánh giá chất lượng xuất bản các tạp chí khoa học theo hướng hội nhập quốc tế.

Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng trên nhiều mặt, trong đó có việc xuất bản các tạp chí khoa học. Để có thể hội nhập thành công, các tạp chí khoa học của Việt Nam cần có những giải pháp đổi mới hoạt động xuất bản tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cuốn sách Xuất bản tạp chí khoa học từ thực tế ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề cập thực tiễn hoạt động xuất bản tạp chí khoa học ở Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2018, chỉ ra những mặt hạn chế và nguyên nhân của nó; qua đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị đổi mới công tác xuất bản tạp chí khoa học nói chung và ở Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam nói riêng trong điều kiện hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Thủy Ly

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Xuất bản tạp chí khoa học từ thực tế ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam