Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Chính sách giao đất,  giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La

Chính sách giao đất, giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La

Mã sách: 000221

Tác giả :
  • TS. Phạm Quang Linh và Nguyễn Ngọc Thanh đồng chủ biên
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 315

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 100000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043081794


Giới thiệu sách
Công cuộc tái định cư của người Thái bắt đầu từ những năm 2003 tại xã Ít Long huyện Mường La nơi nhà máy thủy điện Sơn La khởi công xây dựng. Để ổn định cuộc sống của người dân tại nơi tái định cư, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và chính sách phát triển kinh tế - xã hội… Để hiểu rõ hơn vấn đề này, tháng 12/2020, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách chuyên khảo với tựa đề: “Chính sách giao đất, giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La” do hai tác giả Phạm Quang Linh và Nguyễn Ngọc Thanh đồng chủ biên.
Tóm tắt nội dung
Thủy điện Sơn La là công trình trọng điểm đa mục tiêu và đóng vai trò rất quan trọng đối với Việt Nam nói chung cũng như sự phát triển của các dân tộc vùng Tây Bắc nói riêng. Để xây dựng công trình này, số dân phải di chuyển là 20.477 hộ với hơn 92.301 khẩu của ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.

Công cuộc tái định cư của người Thái bắt đầu từ những năm 2003 tại xã Ít Long huyện Mường La nơi nhà máy thủy điện Sơn La khởi công xây dựng. Để ổn định cuộc sống của người dân tại nơi tái định cư, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và chính sách phát triển kinh tế - xã hội… Để hiểu rõ hơn vấn đề này, tháng 12/2020, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách chuyên khảo với tựa đề: “Chính sách giao đất, giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La” do hai tác giả Phạm Quang Linh và Nguyễn Ngọc Thanh đồng chủ biên. Cuốn sách được đánh giá là ấn phẩm đầy đủ nhất hiện nay bàn về việc thực hiện chính sách giao đất giao rừng cũng như một số tác động của nó tới đời sống của người Thái ở vùng tái định cư, cuốn sách là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp Bộ được thực hiện từ năm 2017-2018 do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quản lý và Viện Dân tộc học là cơ quan chủ trì.

Ngoài phần Lời nói đầu và Kết luận, nội dung cuốn sách được kết cấu thành 4 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận và thực hiện của chính sách giao đất, giao rừng ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La
Chương 2. Chính sách giao đất, giao rừng ở vùng người Thái tái định cư thủy điện Sơn La
Chương 3. Đánh giá hiệu quả việc thực hiện chính sách, những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp
Chương 4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách giao đất, giao rừng
Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

 

Thủy Ly

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Chính sách giao đất, giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La