Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Trần Đức Thảo - Lĩnh hội triết học Mác (sách chuyên khảo)

Trần Đức Thảo - Lĩnh hội triết học Mác (sách chuyên khảo)

Mã sách: 000217

Tác giả :
  • Đỗ Minh Hợp
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 224

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 50.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6049964794


Giới thiệu sách
Nghiên cứu tư tưởng Trần Đức Thảo trên các phương diện tiếp thu thành tựu của triết học phương Tây, lĩnh hội và phát triển sáng tạo triết học Mác là một nhiệm vụ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng đối với chúng ta trong điều kiện hiện nay, đem lại cho chúng ta những bài học hữu ích về thái độ đối với văn hóa phương Tây nói chung và triết học phương Tây nói riêng trong điều kiện lịch sử văn hóa Việt Nam.
Tóm tắt nội dung

Trong lịch sử triết học Mác, lịch sử lĩnh hội và phát triển triết học Mác ở Việt Nam, có thể khẳng định, Trần Đức Thảo là một nhân vật giữ một vị trí đặc biệt. Sự đặc biệt này bắt nguồn từ chính sự nghiệp sáng tạo và những kết quả sáng tạo của ông. Với hành trình tư tưởng đến với chủ nghĩa Mác và cuộc đời dấn thân để thực tiễn sống gắn với lý luận, ông là một nhà mác-xít đại diện tiêu biểu cho giới tri thức và một khuynh hướng tư tưởng Việt Nam thế kỷ XX – khuynh hướng tiếp nhận, lĩnh hội và chú giải triết học Mác trên tinh thần của lý luận khoa học và những đòi hỏi của thực tiễn sống, chứ không phải theo con đường quan phương. Sự nghiệp sáng tạo của Trần Đức Thảo mang lại cho chúng ta những bài học quý giá đối với việc giải quyết vấn đề cấp bách nêu trên, vấn đề lĩnh hội và phát triển sáng tạo triết học Mác.

Hơn nữa, nghiên cứu tư tưởng Trần Đức Thảo trên các phương diện tiếp thu thành tựu của triết học phương Tây, lĩnh hội và phát triển sáng tạo triết học Mác là một nhiệm vụ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng đối với chúng ta trong điều kiện hiện nay, đem lại cho chúng ta những bài học hữu ích về thái độ đối với văn hóa phương Tây nói chung và triết học phương Tây nói riêng trong điều kiện lịch sử văn hóa Việt Nam. Đó cũng là bài học về việc đặt ra và giải quyết vấn đề sự đối thoại giữa triết học Mác với các trường phái triết học phương Tây hiện đại. Đồng thời, qua việc nghiên cứu những quan điểm khác nhau về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Trần Đức Thảo gợi ý những bài học về thái độ, cách ứng xử với những nhà tư tưởng trong quá khứ, cần phải nhìn nhận, cuộc đời và sáng tác của họ trên tinh thần khách quan, lịch sử - cụ thể...

Với những hàm ý sâu sắc như vậy, công trình “Trần Đức Thảo lĩnh hội triết học Mác” hi vọng sẽ nhận được những quan tâm và phê phán tích cực từ những bạn yêu mến triết học.

Nhà xuất bản Khoa học xã hội xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Trần Đức Thảo - Lĩnh hội triết học Mác (sách chuyên khảo)