Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây (sách chuyên khảo)

Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây (sách chuyên khảo)

Mã sách: 000212

Tác giả :
  • Lê Hải Đăng, Phạm Minh Phúc (chủ biên)
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 420

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Giá bán: 120.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043083095


Giới thiệu sách
Một chuyên khảo nghiên cứu, tổng hợp và thông tin về các cuộc xung đột ở một số khu vực trên thế giới để làm tài liệu khoa học tham khảo cho các nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm, đặc biệt là các cơ quan của Đảng, Nhà nước có chức năng hoạch định chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của quốc gia.
Tóm tắt nội dung

Trong lịch sử thế giới loài người đã xảy ra nhiều cuộc xung đột. Đó có thể là xung đột tộc người, xung đột tôn giáo hoặc xen lẫn cả tộc người và tôn giáo v.v... Nhưng, cho dù là xung đột dưới hình thức nào thì chúng thường gây nên những hậu quả nặng nề.

Tình hình xung đột tộc người, tôn giáo hiện nay vẫn diễn biến phức tạp và khó lường, với nhiều yếu tố mới, có nguy cơ bùng phát thành điểm nóng, các cuộc chiến tranh. Đó là mối quan tâm, lo lắng của đông đảo người dân, các quốc gia, thậm chí là các tổ chức quốc tế. Vì vậy, trong bối cảnh Việt Nam là một quốc gia đa tộc người, đa tôn giáo; cuốn sách chuyên khảo Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây đã nghiên cứu, tổng hợp và thông tin về các cuộc xung đột ở một số khu vực trên thế giới để làm tài liệu khoa học tham khảo cho các nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm, đặc biệt là các cơ quan của Đảng, Nhà nước có chức năng hoạch định chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của quốc gia.

Về cấu trúc và nội dung cuốn sách, ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung chính cuốn sách được thể hiện ở 5 chương:

Chương 1, Một số vấn đề lý luận về xung đột tộc người, tôn giáo

Chương 2, Xung đột tộc người, tôn giáo ở Trung Đông - Bắc Phi

Chương 3, Xung đột tộc người, tôn giáo ở Đông Nam Á

Chương 4. Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia khác

Chương 5, Tác động của xung đột tộc người, tôn giáo, ứng phó của các quốc gia trên thế giới và bải học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2017- 2018 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, do Viện Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan chủ trì, các tác giả chủ biên Lê Hải Đăng và Phạm Minh Phúc làm chủ nhiệm đề tài.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Xung đột tộc người, tôn giáo ở một số quốc gia trong những năm gần đây (sách chuyên khảo)