Nhà Xuất bản Khoa học xã hội
Tìm kiếm sách
Liên kết website
Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi (sách chuyên khảo)

Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi (sách chuyên khảo)

Mã sách: 000211

Tác giả :
  • Bùi Xuân Đính
Nhà xuất bản :
  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 828

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bán: 310.000 VNĐ

ISBN: 978-604-902-978-6043082692


Giới thiệu sách
Cuốn sách đã cập nhật các kết quả nghiên cứu cùng các thông tin tư liệu mới nhất; kết hợp cách tiếp cận diện, hệ thống (phạm vi toàn vùng) với tiếp cận điểm, bộ phận (những làng quê cụ thể, các sự kiện - tư liệu điển hình), kết hợp tiếp cận lịch đại (quá trình biến đổi với những mốc quan trọng cho từng khía cạnh cuộc sống) với tiếp cận đồng đại (thực trạng biến đổi ở thời điểm hiện tại, hay so sánh truyền thống và hiện nay) để làm rõ những mặt nổi trội nhất của ba trục biến đổi chính là kinh tế, xã hội và văn hóa
Tóm tắt nội dung

Cuốn sách Làng Việt ở Bắc Bộ - truyền thống và biến đổi của tác giả Bùi Xuân Đính đưa ra một cái nhìn chung về truyền thống và biến đổi của làng Việt ở Bắc Bộ trên ba khía cạnh chủ đạo kinh tế, xã hội và văn hóa; chỉ ra đặc điểm và khuynh hướng biến đổi của làng Việt trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và văn hóa trong hơn 70 năm qua; từ đó gợi mở các hướng và các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hiện nay.

Cuốn sách chia làm hai phần chính:

Phần thứ nhất tổng quan về những biến đổi trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và văn hóa của làng Việt ở Bắc Bộ trong hơn 70 năm qua gắn với các mốc chính: Cách mạng Tháng Tám 1945, cải cách ruộng đất (1955 - 1957), công cuộc hợp tác hóa và cơ chế quan liêu bao cấp (1958 - 1988) và công cuộc Đổi mới (1988 đến nay). Mỗi mốc gắn với các chủ trương, chính sách của Nhà nước, có vai trò như là những tiền đề, quyết định cho sự thay đổi, biến đổi của làng quê ở Bắc Bộ.

Phần thứ hai lựa chọn 40 bài nghiên cứu của tác giả về làng xã đã được công bố nhằm làm rõ thêm cho các luận điểm được nêu ở Phần thứ nhất; đồng thời cung cấp thêm các tư liệu về làng Việt, để hiểu thêm về làng, nhất là tính đa dạng của nó; qua đó gợi mở thêm các hướng, các khía cạnh có thể tiếp tục nghiên cứu.

Cuốn sách đã cập nhật các kết quả nghiên cứu cùng các thông tin tư liệu mới nhất (đến sát thời điểm công bố sách, 2020); kết hợp cách tiếp cận diện, hệ thống (phạm vi toàn vùng) với tiếp cận điểm, bộ phận (những làng quê cụ thể, các sự kiện - tư liệu điển hình), kết hợp tiếp cận lịch đại (quá trình biến đổi với những mốc quan trọng cho từng khía cạnh cuộc sống) với tiếp cận đồng đại (thực trạng biến đổi ở thời điểm hiện tại, hay so sánh truyền thống và hiện nay) để làm rõ những mặt nổi trội nhất của ba trục biến đổi chính là kinh tế, xã hội và văn hóa.

Nhà xuất bản KHXH trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Trích đoạn:

Xem trích đoạn cuốn sách: Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi (sách chuyên khảo)